• Span Belfjor
 • 55 jaar 46-070810[1]
 • 1969364_238310979704984_1826714630_n
 • 18980025
 • achterkant herfst 2007
 • achterkant tandem
 • agar2
 • balony
 • Celine met Ybora in het IJsselmeer
 • Coby met Nosey
 • DSC_0738
 • Foto-133
 • Foto550-RLMBC7S8[1]
 • Marga ondergaande zon
 • mindy z 2 dr
 • P1180075
 • pushball3
 • raingard
 • Rinske Hol
 • roosje Theo makker
 • sbb
 • Sevenum Evite 1
 • Sevenum geke 2
 • SLIKKEN
 • sophie3
 • Texel marathon
 • voorkant winter
 • voorkant

ABOP en Fjordsport dag

Doe mee aan een ABOP proef, een Fjordsportdiploma proef of beide.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ook nog een wedstrijd proef te rijden.

Dus geef je op!

Voor meer info zie hieronder. Mocht je nog vragen hebben laat het ons dat weten via

Locatie: Fjordhest-gard, Krimweg 125 Hoenderloo
Op manege Fjordhest-Gard te Hoenderloo zal ook deze winterperiode voor gewest Oost weer een competitie zijn. Het is mogelijk om mee te doen aan een wedstrijd, maar je kan ook meedoen aan alle wedstrijden. Om in aanmerking te komen voor de kampioenstitel moet je min. 4 wedstrijden rijden, en wij organiseren min. 5 wedstrijden.
De wedstrijden zijn allemaal weer verschillend zoals:
• Een dressuurproef met daarnaast behendigheid
• Een dressuurproef met daarnaast verlichte zit/ springen
• Een dressuurproef verkleed op muziek, waarbij je zelf de gehele uitvoering verzorgt.
Na gelang het aantal deelnemers bepalen we of er tijdens een wedstrijd een of twee proeven kunnen worden gereden. De kosten per wedstrijd zijn € 7,- welke je op de dag zelf moet betalen. Er kan in de volgende klasse worden gereden: A, B, B2, L, L2 en evt. M & Z.Naar gelang het aantal deelnemers wordt er misschien in handicap gereden.

20 mei ABOP FS Diploma

24 juni

08 juli FS kampioenschap
Je kunt je opgeven bij Fjordhest-Gard, Krimweg 125 7351 TL Hoenderloo
Bij afmelden na de sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld ten allen tijde verschuldigd. De inschrijving sluit een week voor de wedstrijd. email:
De te rijden proeven zijn te downloaden van de stamboeksite (www.fjordstudbook.com)

Wat kost het om aan een ABOP proef deel te nemen?

Het inleggeld voor de ABOP-proeven is € 27,50 per paard per proef. Voor het verschuldigde inschrijfgeld € 27,50 dient op het aangifteformulier getekend te worden dat het bedrag automatisch medio oktober door de Vereniging van uw rekening kan worden afgeschreven. Bij niet automatische betalen is het inleggeld € 39,50 en dient 3 weken voor de ABOP datum te zijn overgemaakt. Bij niet deelnemen na opgave blijft het inschrijfgeld verschuldigd. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk, behoudens na het overleggen van een veterinaire verklaring. Volgens regels moeten tenminste 10 paarden op een plaats aan de proef deelnemen, dit in verband met de hoge kosten die deze proeven met zich meebrengen.

ABOP Algemeen Bruikbaarheids Onderzoek Paard/Pony

De Abop is een eendaagse aanlegtest voor zowel zadel-& men- als trekproef waarbij ook het karakter wordt beoordeeld. ABOP is een verrichtingsonderzoek: het beoordelen of een merrie, ruin of hengst de natuurlijke aanleg heeft voor wat betreft de bruikbaarheid en tevens wordt het karakter van het paard beoordeeld. Ook de bereidheid tot werken een of het paard de potentie heeft om uiteindelijk een veelzijdig fjordenpaard te worden met de evt. goede sportprestaties kan te leveren een goed karakter en bruikbaarheid, bereid is tot werken en de potentie heeft om uiteindelijk een veelzijdig fjordenpaard te zijn die evt. goede sportprestaties kan leveren.

Deelname kan van belang zijn om de voorlopige predicaten (Model-of Sterpaarden) om te zetten in definitieve predicaten. Zie onder.

Maar het is ook gewoon erg leuk om een ABOP proef te rijden. Want een ABOP proef, of dat nu onder het zadel, of aangespannen is, dient ervoor om het beste in je paard boven te halen.

Anders dan bij de normale proeven staat het paard, de manier van bewegen, kwaliteit van de bewegingen en de wijze waarop het loopt tijdens de proef bovenaan. Niet zozeer de rijkunst zelf staat dus centraal, maar de verrichtingen van het paard.

• Vooral van belang zijn deze verrichtingsonderzoeken voor de “voorlopig model” verklaarde paarden, maar ook voor de 1ste klasse Modelpaarden, die nog geen A-cert. hebben behaald en daarom het sterpredicaat nog niet mogen voeren.

• Om de voorlopige predicaten om te zetten in definitieve moeten de vereiste proeven worden afgelegd. Dat is dus voor het Modelschap minimaal een B certificaat en om Ster te worden minimaal een A certificaat.

• Ook kan men trachten om zowel een A-cert. te behalen voor een zadelproef als ook voor een aangespannen proef, waardoor het predicaat Prestatie paard kan worden gehaald. Dit is een predicaat dat ook gehaald kan worden als het paard (nog) niet aan de exterieur vereisten voldoet. Heeft men reeds eerder een A-cert. behaald, dan blijft dat uiteraard gelden waardoor bij behalen van een A-cert. voor een andere proef men dus een Prestatiepaard krijgt.

• Voor het predicaat prestatie dient men idem de zadelproef of LL-dressuur & B-springen Fjordsport te behalen met daarnaast een ABOP men- of een trekproef.

• Deelnemen aan de proeven kan ook gewoon om een aantoonbaar bewijs te verkrijgen van de prestaties van uw paard en omdat deelnemen aan een ABOP proef leuk is.

• Om in te kunnen schrijven voor een ABOP proef moet het paard minimaal drie jaar oud zijn.

Advies: Eigenaren van voorlopige modelpaarden geven wij het advies om mee te doen aan deze verrichtingsproeven zodat uw paard het predicaat kan behalen waar het “recht op heeft” en het volgend jaar aan de premiekeuring als modelpaard kan deelnemen. Als een aspirant sterpaard wel aan de verplichting tot deelname aan een proef heeft voldaan, maar het A-cert. om welke redenen dan ook nog niet heeft behaald, dan raden wij u aan dit trachten te verbeteren door een herhaalde proef.

Fjordsport: Om tijdens deze verrichtingskeuringen ook het vaardigheidsdiploma van Fjordsport te verrijden is mogelijk. Van deze extra service van het stamboek wordt dan ook elk jaar dankbaar gebruikgemaakt. Dit vaardigheidsdiploma geeft aan in welke klasse de combinatie op wedstrijden van Fjordsport kan uitkomen. Er mogen zelfs meerdere ruiters aan het examen meedoen met hetzelfde paard. Aan deze proeven zit geen leeftijdgrens van de ruiter. Kosten € 12,- per proef. Bij Fjordsport springen dient er bij een gering aantal deelnemers mee geholpen te worden voor het opbouwen van het parcours, door deelnemers, of eigenaren. Na het behalen van Fjordsport diploma L-dressuur & B-springen dan kan vrijstelling voor de ABOP zadelproef worden verleent voor de modelpaarden. Voor sterpaarden moet dit min. LL-dressuur & B-springen Fjordsport zijn. Reglement zie website.