• Span Belfjor
 • 55 jaar 46-070810[1]
 • 1969364_238310979704984_1826714630_n
 • 18980025
 • achterkant herfst 2007
 • achterkant tandem
 • agar2
 • balony
 • Celine met Ybora in het IJsselmeer
 • Coby met Nosey
 • DSC_0738
 • Foto-133
 • Foto550-RLMBC7S8[1]
 • Marga ondergaande zon
 • mindy z 2 dr
 • P1180075
 • pushball3
 • raingard
 • Rinske Hol
 • roosje Theo makker
 • sbb
 • Sevenum Evite 1
 • Sevenum geke 2
 • SLIKKEN
 • sophie3
 • Texel marathon
 • voorkant winter
 • voorkant

OEFENDAG A.B.O.P.-PROEVEN
Zaterdag 22 september 2018 wordt er (bij voldoende aanmeldingen) weer een oefendag georganiseerd voor de A.B.O.P. zadel-, men- en trekproeven
Plaats: manege “de Fjordenhof” van familie ter Wijlen te Heemserveen
Aanvang: 10.00 uur
Opgave: uiterlijk 15 september (0523-261908; )


JAARVERGADERING FOK- EN SPORTVERENIGING OVERIJSSEL

Het bestuur van de fok- en sportvereniging Overijssel nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 17 oktober 2018 om 20.00 uur in de kantine van manege
“De Fjordenhof” bij de familie Ter Wijlen, Rheezerveenseweg 6 te Heemserveen.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Ingekomen stukken
5. Jaarverslag
6. Verslag penningmeester en kascommissie
7. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar is Gerard Ekkelenkamp. Aftredend en niet herkiesbaar is Nanda Bosch. De functies secretaris en penningmeester zijn vacant, indien hier kandidaten voor zijn dan dienen deze uiterlijk een uur voor deze vergadering bij de secretaris bekend te zijn.
8. Bespreking fjordendag / keuring / oefendag / activiteiten
9. Rondvraag
10. Sluiting

We hopen op een goede opkomst.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de fok- en sportvereniging Overijssel.
Secr. Nanda Bosch-Bril