• Span Belfjor
 • 55 jaar 46-070810[1]
 • 1969364_238310979704984_1826714630_n
 • 18980025
 • achterkant herfst 2007
 • achterkant tandem
 • agar2
 • balony
 • Celine met Ybora in het IJsselmeer
 • Coby met Nosey
 • DSC_0738
 • Foto-133
 • Foto550-RLMBC7S8[1]
 • Marga ondergaande zon
 • mindy z 2 dr
 • P1180075
 • pushball3
 • raingard
 • Rinske Hol
 • roosje Theo makker
 • sbb
 • Sevenum Evite 1
 • Sevenum geke 2
 • SLIKKEN
 • sophie3
 • Texel marathon
 • voorkant winter
 • voorkant
Zaterdag 28 sept. a.s. wordt er een oefendag voor de ABOP proeven georganiseerd bij "De Fjordenhof" van de fam. Ter Wijlen, Rheezerveenseweg 6 te Heemserveen. Deze dag begint om 10.00 uur, maar de bak is vanaf 9.30 uur open. U kunt zich voor deze dag opgeven bij de fam. Ter Wijlen: 0523 261908; of bij Anne Zweers: 06 43097351;
De ABOP proevendag staat gepland op maandag 21 okt. a.s. eveneens bij "De Fjordenhof" te Heemserveen. Ook deze dag begint om 10.00 uur en de bak is om 9.30 uur open. Opgave bij het stamboeksecretariaat te Hoenderloo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algemene ledenvergadering Fjordenpaarden fok- en sportvereniging Overijssel.
De vergadering wordt gehouden op woensdag 23 okt. a.s. en begint om 20.00 uur op "De Fjordenhof", Rheezerveenseweg 6, te Heemserveen.
Alle leden worden van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen en met elkaar door te spreken over bepaalde ontwikkelingen.
Concept agenda:
1.   Opening.
2.   Mededelingen en ingekomen stukken.
3.   Notulen van de vorige vergadering.
4.   Jaarverslag van de secretaresse.
5.   Verslag van de penningmeesteresse en kascontrole cie.
6.   Bestuursverkiezing.
7.1. Bespreking activiteiten.
7.2. Fjordendag 2020, 60ste keuring.
8.   Ontwikkelingen vanuit het hoofdbestuur.
9.   Rondvraag.
10. Sluiting.
Overige stukken worden toegestuurd.
Namens het bestuur, J. Bouwhuis