Vereniging “Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek”
De vereniging is opgericht in 1955. In de eerste jaren was het stamboekkantoor gevestigd in Woudenberg (Utrecht) en vanaf de jaren ’70 in Hoenderloo. De vereniging heeft momenteel een 1100 leden, en dit is daarmee de grootste vereniging binnen de fjordenpaarden in de Europese landen. Jaarlijks zijn er gemiddeld 200 dekkingen en nemen 300 paarden deel aan de premiekeuringen. Naast de Fjordsport proeven - jaarlijks ong. 150 diploma proeven zijn er in de Fjordsport wedstrijden gemiddeld 400 starts - en ABOP gemiddeld 70 per jaar worden de paarden actief gebruikt op diverse terreinen.
De vereniging is opgesplitst in FSAD's: Fjord Sport Activiteiten Districten:
• FSAD Noord
• FSAD Oost
• FSAD West
• FSAD Zuid Brabant
• FSAD Zeeland
Het bestuur bestaat uit bestuursleden gekozen door de leden op basis van competentie. De bestuursleden hebben alle hun eigen profiel waarvoor zijn werkzaamheden doen.
Voorzitter
Penningmeester
Verenigingssecretaris
Profiel Communicatie
Profiel Fokkerij & Sport
Profiel Ledenbeheer
Op deze website vindt u na het inloggen de statuten en reglementen van de verenging.