Zuid

Stichting Zeeuwse Dag van het Paard

De 47e Zeeuwse Dag van het Paard wordt gehouden 25 juni 2016 op het evenemententerrein te Oosterland, kruising N59/Bredeweg

Naast de veulenkeuring, stamboekeuring en premiekeuring is er de mogelijkheid tot het rijden van Fjordsport proeven.

Geef je nu nog op, dan kunt u nog deelnemen aan de Fjordenactiviteiten, via

Met dit schrijven willen wij U informeren over een aantal belangrijke punten:
De catalogus zal wederom digitaal zijn.

Gratis Toegang dus geen toegangskaarten

We hebben de volgende procedure:

Uw deelnemers, officials en belangstellenden kunnen deze mappen van onze site downloaden.
U zal zelf als stamboek moeten communiceren naar uw deelnemers e.d.
U zal voor diegenen die geen internet hebben zelf een map moeten kopiëren.
U zal ook moeten zorgen dat U een aantal kopieën hebt bij Uw keuringsring voor de bezoekers.

Voor deelnemers die deel willen nemen aan dressuur onder de man kunnen rechtstreeks opgeven bij Anita Timmerman Hogeweg 38 , 4328 PE Burgh-Haamstede 0651225814, Email :

Voor het gezamenlijk stamboeknummer hebben we gekozen voor aangespannen : spiegelparcours, onder het zadel: barrelrace, U mag meerder combinaties aanmelden

Pushball is eveneens weer opgenomen in het middagprogramma
Het programma pushball zal als rode draad door het middagprogramma lopen.

Uiteraard krijgt U wederom 15 min in het middagprogramma voor een show van Uw stamboek.

Zorg voor een contactpersoon van Uw stamboek die in het middagprogramma kan zorgen voor een juiste volgorde van uw deelnemers aan het middagprogramma.

Groetend namens Zeeuwse Dag van het Paard,

Secretaris: Secretariaatsadres: E-mailadres:
De heer A.Z. de Buck Hoge Duvekotsweg 8
Tel./fax: 0118 582539 4356 RN Oostkapelle
Mobiel: 06 53391713
Website: www.zeeuwsedagvanhetpaard.nl