Vraagprogramma Fjordsportdiploma/wedstrijd Gewest Noord

Contactpersoon:
Tryntsje de Vries
Hegedyk 8
8404 GB Langezwaag
 
0513-462540
 
Wedstrijdlocatie:
Fam Klaver
Bij de Leijwei 78
8412 SL Hoornsterzwaag

Datum wedstrijd: 29 oktober 2016

Gelegenheid voor het rijden van 2 proeven/parcoursen.
De volgende proeven worden uitgeschreven:
Diplomaproeven dressuur klasse A t/m Z
Dressuur wedstrijd klasse A t/m Z conform het wedstrijdschema (www.fjordstudbook.com)
Diploma mennen klasse A t/m Z
Wedstrijd mennen klasse A t/m Z conform het wedstrijdschema (www.fjordstudbook.com)

Springen diploma/wedstrijd klasse B en L

Tevens gelegenheid tot het rijden van een oefenparcours!
Inschrijfgeld wedstrijd: € 6,= per proef/parcours
Inschrijfgeld diploma: € 15,= per proef/parcours
Inschrijfgeld oefenparcours € 5,=

Sluitingsdatum: 21 oktober 2016

Inschrijven d.m.v. het volledig ingevulde opgaveformulier mailen of sturen naar bovengenoemde contactpersoon.

Bij afmelden na de sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld ten allen tijde verschuldigd.

 

De te rijden proeven zijn te downloaden van de stamboeksite ( www.fjordstudbook.com )