Vraagprogramma Fjordsportdiploma/wedstrijd Gewest Noord

Contactpersoon:
Tryntsje de Vries
Hegedyk 8
8404 GB Langezwaag

0513-462540

Wedstrijdlocatie:
Fam Klaver
Bij de Leijwei 78
8412 SL Hoornsterzwaag

Datum wedstrijd: 29 oktober 2016

Startlijst Fjordsport Hoornsterzwaag 29-10-2016

Aanvang 9.30 uur

Jury dhr. J. Biemans

1 Ronald Janssen Evalina II 20080196 B diploma mennen

2 Lotte Sietses Ivar 20120076 A wedstr.pr.1
3 Nynke Altena Hoite 20110016 A diploma
4 Lotte Sietses Ivar 20120076 A wedstr.pr.2
5 Tryntsje de Vries Eke 20080169 L2 diploma
6 Carla Kleefman Fiona 20090006 B diploma
7 Marissa Wienen Cobjabeau 20060036 B diploma
8 Rosalie Stoter Hendel 20110176 B diploma
9 Marissa Wienen Cobjabeau 20060036 B wedstr. pr 4
10 Rosalie Stoter Hendel 20110176 B wedstr.pr 4
11 Anne van Maare Dora 20070265 B wedstr.pr 4
12 Rebecca Hartkamp Djin 00012987 B2 diploma
13 Anne van Maare Dora 20070265 B wedstr.pr 1
14 Annabel v.d. Berg Binkie 20050281 L1 diploma
15 Annemarie Tuin Anka 20040030 M2 diploma
16 Annabel v.d. Berg Binkie 20050281 L1 wedstr.pr 12
17 Annemarie Tuin Anka 20040030 M2 wedstr.pr 24
18 Diane Willemsen Ucy 19990409 M2 wedstr.pr 24
19 Diane Willemsen Ucy 19990409 M2 wedstr.pr 21 o.v.b.*

20 Ronald Janssen Gabi 20100055 B diploma mennen

Springen
21 Marjolijn Lohr Christie 20060311 oefenparcours
22 Rebecca Hartkamp Djin 00012987 oefenparcours
23 Marjolijn Lohr Christie 20060311 B diploma
24 Anne van Maare Dora 20070265 B diploma
25 Ronald Janssen Evalina II 20080196 B diploma
26 Marlies Feenstra Gabi 20100055 B diploma
27 Diane Willemsen Ucy 19990409 L wedstrijd *o.v.b.

*o.v.b.= indien in 1e proef wp dan springen en geen 2e proef


Gelegenheid voor het rijden van 2 proeven/parcoursen.

De volgende proeven worden uitgeschreven:

Diplomaproeven dressuur klasse A t/m Z

Dressuur wedstrijd klasse A t/m Z conform het wedstrijdschema (www.fjordstudbook.com)

Diploma mennen klasse A t/m Z

Wedstrijd mennen klasse A t/m Z conform het wedstrijdschema (www.fjordstudbook.com)

Springen diploma/wedstrijd klasse B en L

Tevens gelegenheid tot het rijden van een oefenparcours!

Inschrijfgeld wedstrijd: € 6,= per proef/parcours
Inschrijfgeld diploma: € 15,= per proef/parcours
Inschrijfgeld oefenparcours € 5,=

Sluitingsdatum: 21 oktober 2016

Inschrijven d.m.v. het volledig ingevulde opgaveformulier mailen of sturen naar bovengenoemde contactpersoon.
Bij afmelden na de sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld ten allen tijde verschuldigd.

De te rijden proeven zijn te downloaden van de stamboeksite ( www.fjordstudbook.com )