Vereniging
“Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek”
Nieuwsbrief Fjordsport 2017 nummer 2
1. Fjordendagen.
Mede op verzoek van leden van het Stamboek is besloten om op de keuringsdagen een uitgebreid programma uit te voeren.
Niet meer alleen keuringen en het best getoiletteerde fjordenpaard, maar ook andere fjordactiviteiten zoals het afnemen van vaardigheidsproeven, wedstrijdproeven, best gereden fjordenpaard onder het zadel en aangespannen, behendigheid en vaardigheid.
Met dit uitgebreid pakket van activiteiten kunnen de fjordendagen uitgroeien tot evenementen die niet alleen de deelnemers aanspreken, maar ook interessant zijn voor het publiek. Daarnaast zijn het belangrijke dagen om de onderlinge contacten tussen de leden te versterken.
2. Het Algemeen Fjordsport Reglement (AFR) is bijna gereed.
Het reglement is opgebouwd ui 3 delen, te weten:
= Algemene reglementaire aspecten bij Fjordsport.
= Vaardigheidsproeven.
= Wedstrijden.
Op enkele plaatsen wordt de tekst nog aangepast. Verder worden de tekeningen voor de wedstrijdspringparcoursen zodanig op elkaar afgestemd dat het eenvoudiger (makkelijker) wordt om het A parcours om te bouwen naar een L/M/Z spring parcours. Maakt het ombouwen een stuk eenvoudiger.
Opgenomen worden ook enkele tekeningen voor de vaardigheidsparcoursen aangespannen rijden.
Het wachten is verder nog op de resultaten van de proeven met de verschillende bitten. Zodra deze bekend zijn wordt dit verwerkt in het reglement.
3. Theorieboek.
Nog even geduld hebben. Het samenstellen van het nieuwe theorieboek duurt langer dan gehoopt. Maar beter wat langer werken aan het theorieboek en zorgen dat het in orde is, dan er achterkomen dat het niet goed is.
Tot zolang maken we gebruik van het huidige theorieboek.
4. Taken Adviescommissie, Commissie en gewesten bij evenementen.
De taken Adviescommissie,Commissie en Afdelingen met betrekking tot Fjordsportevenementen.
In dit document zij de taken van de Adviescommissie, de Commissie Fjordsport en de Gewesten opgenomen bij het organiseren van evenementen.
5. Invoeren halve punten bij dressuur- en menproeven en springen.
Binnen de Commissie Fjordsport is gediscussieerd over het invoeren van halve punten bij de disciplines dressuur, springen en mennen. Invoering zowel bij de vaardigheidsproeven als wedstrijdproeven.
Voor de dressuur- en menproeven geldt dan wel dat alle protocollen aangepast moeten worden:
Extra kolom voor invullen halve punt (5) en een extra kolom voor correctie (vergissing).
Na enige discussie is de Commissie van mening dat voor dressuur en mennen de noodzaak er op dit moment niet is en dat dit eventueel bij de volgende ronde van het invoeren van nieuwe proeven weer geagendeerd zal worden.
Voor de discipline springen wordt de invoering van ½ punten wel ingevoerd en wel met onmiddellijke ingang ingevoerd.
6. Bitten.
Proef met het rijden van diverse bitten is nog niet afgerond. Zodra dit wel het geval is kunt u een voorstel van de toe te stane bitten tegemoet zien en komt tevens het document over bitten beschikbaar.
7. Aangepaste proeven.
Er zijn enkele (vaardigheids)proeven aangepast.
= nieuwe proef vaardigheid dressuur B2
= nieuwe proef Vaardigheid Mennen B1
= nieuwe proef Vaardigheid Mennen L1
= Springprotocol : halve punten toegestaan..
Invoering aangepaste dressuur- en menproeven en springprotocol: 1 mei 2017.
Zorg er bij de organisatie van een evenement voor dat u over de juiste protocollen beschikt.
8. Caprilli proeven.
Voor tekst en uitleg van deze proeven: zie het Algemeen Fjordsport Reglement
Wat de proeven zelf betreft: hier wordt de laatste hand aan gelegd. Zodra deze klaar zijn worden deze vrij gegeven.
9. Instroming KNHS combinaties bij Fjordsport
Ingang 1 mei 2017
10. Predicaten Fjordsport en KNHS
Aanpassing ingang 1 mei 2017
11. Prestatiepunten.
Ingang 1 mei 2017
Deelnemers dienen zelf hun prestaties bij te houden (wordt niet door het Stamboek gedaan). Daarvoor zijn ze zelf verantwoordelijk.
Dat betekent dat de deelnemer ook zelf – onder het overleggen van de resultaten- het prestatie certificaat moet aanvragen bij het secretariaat.
12. Rapportage Fjordsportvertegenwoordiger.
De rapportage is op enkele punten aangepast
13. Fjordsport Kampioenschappen 1 juli 2017
Verwezen wordt naar het Vraagprogramma.
Mogelijk op deze dag demonstratie van:
+ Leading Rain en
+ Caprille proeven.
14. Bijeenkomst juryleden 27 mei 2017
Op 27 mei heeft er een bijscholingsdag plaats gehad voor de Keurings- en Fjordsportjuryleden.
Er is een theoretisch programma en een praktisch programma gepresenteerd:
Theoretisch programma:
= Reglementen Fjordsport
= Theorieboek Fjordsport
= Veterinaire zaken
Praktisch programma:
= Paarden in de baan: los, aan de hand, onder het zadel/de wagen.
Het was een interessante, leerzame dag voor de juryleden en daarnaast zijn de onderlinge contacten
weer versterkt.
Als afsluiting een heerlijke barbecue om de inwendige mens te versterken. Hartelijk dank aan de fam. van Bon voor de verzorging van de inwendige mens.
15. Kalender Fjordendagen 2017.
Activiteitenprogramma is uitgebreider dan voorgaande jaren.
Verwezen wordt naar de laatste versie van de kalender op de website.
16 . Verzekeringsaspecten/veiligheid/controle.
Op dit moment bestaat er veel onduidelijkheid over de veiligheidsaspecten/verzekeringszaken c.a. rond het organiseren van evenementen onder de vlag van het Stamboek.
Dit onderwerp moet gestroomlijnd worden. Het Stamboek, maar ook de leden zitten niet te wachten op problemen, klachten of claims die voortvloeien uit onduidelijk georganiseerde evenementen.
Vandaar dat al de aspecten die te maken hebben met het organiseren van Stamboek-evenementen tegen het daglicht worden gehouden. Hieruit zal een document rollen dat gebruikt moet worden bij het organiseren van evenementen onder de vlag van het Stamboek; klein of groot het maakt niets uit..
Het naleven van dit document is een eis; het niet voldoen aan de wettelijke eisen betekent dat een evenement niet door gaat. Dat risico kan het Stamboek niet lopen.
Er wordt gewerkt aan een evenementen document waarin is opgenomen waar bij de organisatie van een evenement rekening mee moet worden gehouden en wat de eisen zijn.