Vraagprogramma Fjordsportdiploma/wedstrijd Gewest Noord

Contactpersoon:

Tryntsje de Vries

Hegedyk 8

8404 GB Langezwaag

0513-462540

Wedstrijdlocatie:

Fam Klaver

Bij de Leijwei 78

8412 SL Hoornsterzwaag

Datum wedstrijd: 28 oktober 2017

Gelegenheid voor het rijden van 2 proeven/parcoursen.

De volgende proeven worden uitgeschreven:

Diplomaproeven dressuur klasse A t/m Z

Dressuur wedstrijd klasse A t/m Z conform het wedstrijdschema (www.fjordstudbook.com)

Diploma mennen klasse A t/m Z

Wedstrijd mennen klasse A t/m Z conform het wedstrijdschema (www.fjordstudbook.com)

Springen diploma/wedstrijd klasse B en L

Tevens gelegenheid tot het rijden van een oefenparcours!

Inschrijfgeld wedstrijd: € 6,= per proef/parcours

Inschrijfgeld diploma: € 15,= per proef/parcours

Inschrijfgeld oefenparcours € 5,=

Sluitingsdatum: 20 oktober 2017

Inschrijven d.m.v. het volledig ingevulde opgaveformulier mailen of sturen naar bovengenoemde contactpersoon.

Bij afmelden na de sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld ten allen tijde verschuldigd.

De te rijden proeven zijn te downloaden van de stamboeksite ( www.fjordstudbook.com )