Nieuwsbrief Fjordsport 3

1. Informatie uit het bestuur.

2. Samenstelling Commissie Fjordsport.
Vertegenwoordigers Noord: T. de Vries & E. Weemstra
Vertegenwoordigers Oost: L. v. Pommeren
Vertegenwoordigers West: E. Koopman & R. v. Egmond
Vertegenwoordigers Zuid: aangemeld J. Dudok

3. Het Algemeen Fjordsport Reglement (AFR) is bijna gereed.
Het reglement is opgebouwd uit 3 delen, te weten:
= Algemene aspecten
= Vaardigheidsproeven
= Wedstrijden.
Op enkele plaatsen wordt de tekst nog aangepast. Verder worden de tekeningen voor de wedstrijdspringparcoursen zodanig op elkaar afgestemd dat het eenvoudiger (makkelijker) wordt om het B parcours om te bouwen tot L parcours enz. daarnaast worden de afstanden uitgewerkt en toegevoegd aan de tekeningen.
Opgenomen worden ook enkele tekeningen voor de vaardigheidsparcoursen aangespannen rijden.
De verschillende bitten, hoofdstellen en sporen zijn uitvoerig de afgelopen tijd besproken en in de bijlages vindt u de nieuw lijsten.
Uitgangspunt is dat het AFR per 1januari 2018 van kracht is.

4. Theorieboek.
Nog even geduld hebben. Het samenstellen van het nieuwe theorieboek duurt langer dan gehoopt maar wordt dan nu ook uitgebreider dan gepland. M. Hofstede is bereid om tekeningen voor dit boek te maken. Tot zolang maken we gebruik van het huidige theorieboek.

5. Bitten.
Zie bijlage

6. Caprilli proeven.
Voor tekst en uitleg van deze proeven: zie het Algemeen Fjordsport Reglement
Wat de proeven zelf betreft: hier wordt de laatste hand aan gelegd. Zodra deze klaar zijn worden deze vrij gegeven.

7. Fjordsport Kampioenschappen 1 juli 2017.
De Fjordsportkampioenschappen zijn bij goede weersomstandigheden prima verlopen.
Jammer dat het aantal deelnemers beperkt was en er geen aangespannen rijden is verreden.
De besturen van de Afdelingen wordt gevraagd actief op te treden om op deze manier meer deelnemers naar de kampioenschappen af te vaardigen.
Dank aan de organisatoren en vrijwilligers die hun bijdrage hebben geleverd aan deze dag.

8. Bijeenkomst juryleden 27 mei 2017.
De bijscholing op 27 mei voor de Keurings- en Fjordsportjury is succesvol verlopen. Een goed programma voor elk wat wils en veel te leren:
Theoretisch programma:
= Reglementen Fjordsport
= Theorieboek Fjordsport
= Veterinaire zaken
Praktisch programma:
= Paarden in de baan: los, aan de hand, onder het zadel/de wagen.

9. Kalender Fjordendagen 2017.
Op een groot aantal locaties zijn dit jaar al Fjordenevenementen georganiseerd.
Naar het zich laat aanzien met succes.
Nog een aantal fjordenevenementen staan dit jaar op het programma waaronder de centrale keuring.

10. Evenementen reglement.
In de vorige Nieuwsbrief is aandacht besteed aan de organisatie en verantwoordelijkheid bij het organiseren van fjordenevenementen.
Op dit moment wordt er gewerkt aan een Evenementen Reglement (ER) waarin de regels zijn opgenomen bij het organiseren van fjordenevenementen: van Keuring tot Fjordsport. Aandacht daarbij voor onder andere:
= Eisen aan accommodatie/terreinen;
= Registratie paarden
= leeftijd deelnemende paarden
= leeftijd koetsiers/ruiters/amazones
= de officials
= Veterinaire bepalingen
= Organisatorische regels
= Inschrijven voor evenementen
= Dopings reglement
Etc.
In een volgend uitgave van het Kwartaalblad zal hier uitgebreid aandacht aan besteed worden.