Vraagprogramma Kampioenschappen Fjordsport 2019
Lokatie: Fjordhest-Gard, Krimweg 125 Hoenderloo
Datum : zondag 7 juli 2019
1. De Fjordsport kampioenschappen worden uitgeschreven in de volgende disciplines/klassen:
• Dressuur: klasse A, B1 en B2, L1 en L2, M1 en M2.
• Mennen: klasse B, L en M .
• Springen: klasse A, B en L.
• Best gereden Fjordenpaard: klasse A, B, L, M en Z: voor merries, ruinen en hengsten. Hengsten vanaf niveau L.
• Behendigheid: klasse A en B.

2. Deelname: Iedere deelnemende combinatie kan zich bij dit kampioenschap inschrijven voor de discipline c.q. klasse waarin hij startgerechtigd is. In principe worden er uitsluitend kampioensrubrieken verreden.
Voor de onderscheiden kampioensrubrieken dient een minimum aantal deelnemende combinaties zich te hebben ingeschreven. Is dit laatste niet het geval, dan zijn de hierna vermelde punten 3 4 en 5 van toepassing.
De regel dat aan minimaal drie Fjordsportwedstrijden in het jaar voorafgaand aan dit kampioenschap wordt losgelaten. Met andere woorden: er is sprake van een vrije inschrijving.

3. Wil er sprake zijn van het rijden van een kampioenschap dan geldt daarvoor een deelname van minimaal:
• 5 deelnemende combinaties in de dressuur klasse A.
• 5 deelnemende combinaties in de dressuur klasse B1& B2.
• 3 deelnemende combinaties in de dressuur klasse L1. & L2.
• 3 deelnemende combinaties in de dressuur klasse M1 en hoger
• 3 deelnemende combinaties in het mennen klasse B & L& M & Z.
• 5 deelnemende combinaties in het springen klasse A, B & L in handicap
• 3 deelnemende combinaties best gereden klasse A.
• 3 deelnemende combinaties best gereden klasse B.
• 3 deelnemende combinaties best gereden klasse L.
• 3 deelnemende combinaties best gereden klasse M & Z
4. De kampioenrubrieken zoals vermeld onder punt 3, vinden geen doorgang als het minimaal vereiste aantal deelnemende combinaties zich niet heeft ingeschreven voor het betreffende kampioenschap.
5. Het onder punt 4 gestelde betekent dat de ingeschreven combinaties dan deelnemen aan een Fjordsportwedstrijd in de betreffende klasse.
6. Inschrijving voor de kampioenschappen vindt plaats op individuele basis; e.e.a. conform de geldende regeling/inschrijfformulier. Deelnemers melden zich dus zelf aan bij de Vereniging
7. Inschrijfgeld: Voor deelname aan de kampioensrubrieken wordt geen inschrijfgeld van de deelnemers gevraagd. Indien een kampioensrubriek omgezet wordt in een wedstrijd, dan gaat deze regel ook op. De kosten voor deelname aande wedstrijden bedraagt € 7,- per combinatie per rubriek.
8. Sluitingsdatum inschrijving: zaterdag 1 juli 2019.
Aan de hand van het aantal inschrijvingen wordt het dagprogramma opgesteld.
9. De te rijden dressuur- en menproeven zijn de proeven van de maand juli van het Fjordsport wedstrijdschema (zie website). Voor de dressuur klasse A geldt dat proef 2 wordt gereden.
10. Aantal te rijden proeven: Voor de individuele dressuur en het mennen worden twee proeven uitgeschreven. Bij een grote deelname kan dit teruggebracht worden tot 1 proef.
11. De klassieke springparcoursen (1 per klasse) worden vermeld in het dagprogramma.
12. Voor de klassering bij het springen wordt een klassiek springparcours uitgeschreven. Voor alle klassen geldt dat er op rijstijl beoordeeld wordt.
13. Prijzen kampioenschap: kampioenslinten, bekers en extra prijzen.
14. Voor alle kampioenschapsrubrieken kan de handicapregeling worden toegepast. Dat wil zeggen dat categorieën kunnen worden samengevoegd en/of klassen in handicap kunnen worden verreden. Een en ander wordt in het dagprogramma uitgewerkt.