Betekenis van de predicaten van merrie en ruinen
De fokkerij wordt in ons land zo mogelijk zuiver bedreven om de typische en zo gewenste ras eigenschappen te bewaren en daardoor ook te kunnen blijven benutten; zo mogelijk voor een veelzijdiger doel dan waar bij de opzet aan gedacht was, n.l. de trekdienst.
Een premiestelsel, met klassenindeling op exterieur, dat gehanteerd wordt op de premiekeuringen, animeert niet alleen de fokkerij, maar biedt bovendien de fokleiding de mogelijkheid om de moeder/afstammelingen vergelijking te kunnen toepassen als één der selectiemethoden voor de fokhengsten.
Een 1e-premiemerrie/ ruin van 3 jaar of ouder wordt bevorderd tot "Modelmerrie" c.q. ''Modelruin'' op voorwaarde van onderwerping aan een bruikbaarheidonderzoek, hetzij voor de remwagen (in hoedanigheid van landbouwpaard), hetzij een menproef, of onder het zadel (in hoedanigheid van recreatiepaard). Het paard moet minimaal een B-certificaat voor één van de 3 proeven behalen om Model te worden, of L-dressuur + B-springen Fjordsport.
Deze proeven dienen uitsluitend om inzicht te verkrijgen in de karaktereigenschappen en de mogelijkheden van de dieren en geven de fokleiding daarnaast een tweede selectie-mogelijkheid met betrekking tot de vererving van de bruikbaarheids- mogelijkheden door de fokhengsten.
Aan een merrie/ruin die in de rubriek modelmerries/modelruin op exterieur in de 1e klasse wordt geplaatst (met een puntentotaal van 37 of hoger) en tevens een A-klasse weet te bereiken bij het bruikbaarheidsonderzoek, of LL-dressuur + B-springen Fjordsport wordt het predicaat "Stermerrie" c.q. ''Sterruin'' toegekend. Deze sterpaarden, die uitblinken op exterieur, ras eigenschappen en. in prestaties, vormen de elitegroep van fokpaarden van het Fjordenpaardenras in Nederland. Dat uit merries uit deze groep, mits met passende bloedopbouw, het jonge hengstenmateriaal wordt geselecteerd, zal uiteraard niemand verwonderen.
Een Fjordenpaard, dat zowel een A-certificaat bij een aangespannen proef als bij de zadelproef weet te behalen, krijgt het predicaat "Prestatiemerrie" c.q. ''Prestatieruin'', ongeacht de primering op exterieur.
Het predicaat "Keur" wordt gegeven op grond van het aantal nakomelingen. Het geeft aan dat de fokmerrie goed vruchtbaar is.
Het predicaat "Preferent" wordt uitgereikt aan een merrie met minimaal 3 nakomelingen die hebben voldaan aan het predicaat "model", wat aangeeft dat de fokmerrie goed vererft.
Het predicaat "Elite" is maar voor enkele merries weggelegd; dit wordt een Fjordenpaard gegeven bij het behalen van alle hierboven genoemde predicaten.
Na vele jaren van twijfel aan de mogelijkheden is het Fjordenpaard thans sterk in opmars in de recreatieve sector. Het wordt meer en meer gebruikt als gezinspaard. Momenteel ziet men dan ook steeds meer rij-en menclubs, waarin Fjordenpaarden meelopen en ook bij het huifkartoerisme neemt dit ras een zeer belangrijke plaats in.
Voorts heeft het Fjordenpaard bewezen bijzonder geschikt te zijn voor het voltigewerk, zowel bij particulieren als ook in circussen, hetgeen voor een groot deel kan worden toegeschreven aan de intelligentie, het levendige maar rustige karakter, de makheid, de betrouwbaarheid en de vlakke uitgebalanceerde gangen, waarbij de rug en lendenen vrijwel vlak blijven.
Dat, bij de sterk gewijzigde vorm van het paardengebruik van vandaag, de veelzijdigheid van het Fjordenpaard onze Stamboek- vereniging goed van pas komt, valt niet te ontkennen en door nauwgezette teeltkeuze zal de fokleiding dan ook van genoemde eigenschappen een dankbaar gebruik maken en trachten zulks nog verder te ontwikkelen.
Veulen primering =
• A-premie (voorlopige primering)
• B-premie (voorlopige primering)
• C-premie (voorlopige primering)
• Geen premie
1- & 2-jr merrie/ruinen =
• A-premie (voorlopige primering)
• B-premie (voorlopige primering)
• C-premie (voorlopige primering)
• Geen premie
3-jr. e.o. merrie/ruinen =
• 1ste premie (geldig 2 jaar)
• 2de premie (geldig 2 jaar)
• 3de premie (geldig 2 jaar)
• Niet premie-waardig
Voorlopige modelpaarden: Deze paarden moeten binnen 2 jaar de verrichtingsproef hebben afgelegd, deze paarden worden automatisch geplaatst in de leeftijdsrubrieken.
Model paard: 1ste premie paard van 3 jr. of ouder, onderworpen aan een trek-, men-, zadel- of fjordsportproef met als resultaat minimum een B-certificaat of L1-dressuur + B-springen Fjordsport.
Rubriek modelpaarden:
• 1ste klasse modelpaard (min. A/AA-cert. ABOP naar STER).
• 2de klasse modelpaard
Aspirant-stermerries/ruinen: Deze paarden kunnen maximaal 2 jaar in deze rubriek verblijven, deze paarden worden automatisch in de rubriek modelpaarden teruggeplaatst indien niet voldaan wordt aan het behalen van de vereiste resultaten voor de proeven.
Sterpaard: 1ste klasse modelpaard met een A-certificaat verrichtingsproef of LL-dressuur + B-springen Fjordsport.
Prestatie paard: A-certificaat bij de trek- of menproef en een A-certificaat bij de zadel- of fjordsportproeven LL dressuur en B-springen ongeacht primering op exterieur.
Keur merrie: Op grond van het aantal nakomelingen wat aangeeft dat het een goede vruchtbare fokmerrie betreft, minimum eis is zes veulens uit zeven dekjaren.
Preferente merrie: Op grond van minimaal 3 nakomelingen die hebben voldaan aan het predicaat "model" en geeft aan dat het een goed verervende fokmerrie betreft.
Elite merrie: Op grond van het behalen van de predicaten: model - ster - prestatie - keur en preferent.