De dekgeldtarieven dient u met de hengstenhouder te overleggen, er worden verschillende tarieven gehanteerd.
Bijkomende kosten voor bijv. het verblijf, veterinaire handelingen en vervoer van uw paard moet u zelf regelen en gelijk betalen.
Bij het aanbieden van uw merrie gelijk vragen naar de tarieven.
Bij het dekken van uw merrie dient het dekboek door beide partijen te worden ingevuld en ondertekend.

Bij niet automatische betalers worden administratiekosten in rekening gebracht. (per rekening).
Dekovereenkomsten welke onvolledig zijn ingevuld, hiervan ontvangt men geen geboortebericht. Het is ook zaak als merriehouder hierop attent te zijn.
De geboorteberichten worden in het laaste kwartaal klaargemaakt en verstuurd.
Deze zorgvuldig bewaren. Kopie van het geboortebericht kost € 15,-

Hengsten die in Nederland in het Hoofdstamboek zijn ingeschreven:
Bren 20050080
Cikaro 20050305 in Tsjechie
Gio 20100113
Havik I-98
Hermansen I-93
Karant I-95
Kunar I-89 in Luxemburg
Manus M168
Reinar 19960416
Rudsmo Rassar N02-2539 in Noorwegen
Reitze 19960860 in Tsjechie
Stendis Bue I-96
Sven 19970114
Timor 19980385
Topas I-92
Zortin 20030078

Hengsten die in het stamboek zijn ingeschreven maar nog een afstammelingenonderzoek moeten ondergaan:
Jelte 20130002
Zoran 20030431
Gjovik 20100015
Lyckangs Tempo S1056
Flurry S297--
Kamillas Tord 20092609
Brijol 20050298

Tarieven uitleg
• De afdracht Vereniging per gedekte merrie € 35,- bij leden (excl. BTW)
• De afdracht Vereniging per gedekte merrie € 70,- bij niet leden. (excl. BTW)
• De afdracht wordt voor elke dekking aan de vereniging afgedragen.
• Hengstenhouders bepalen hun eigen dekgeldtarieven.
• De hengstenhouders van Stichting Het Hengstenfonds hanteren een gezamenlijk tarief voor dekgelden.
• Een dekboek met 5, 10 of 15 dekbonnen

Basistarieven St. "Het Hengstenfonds” met hengstenfondshengsten vanaf prijzen
1. Eigenaar – lid met een op zijn naam staande fjordenmerrie, zonder recht op gustreductie vanaf € 300,-
2. Eigenaar – lid met een op zijn naam staande fjordenmerrie, met recht op gustreductie € 75,--
3. Voor niet ingeschreven fjordenmerries en merries van een ander ras, toebehorende aan leden, zonder recht op gustreductie. vanaf € 300,-
4. Voor niet ingeschreven fjordenmerrie en merrie van een ander ras, toebehorende aan leden, met recht op gustreductie. vanaf € 75,-
5. Voor niet leden gelden dubbele tarieven t.w. excl. 6% BTW. € 500,-

St. Het Hengstfonds: gust-reductieregeling
De reductieregeling geldt voor die merries, die gust zijn van de dekking van vorig jaar van èèn van de hengsten van St. "Het Hengstenfonds", daarbij moet de merrie nog steeds op naam staan en in eigendom zijn van dezelfde eigenaar die het paard het vorige jaar heeft laten dekken.
Wordt er geen veulen geboren, dan is de gust regeling van kracht. Men valt dan automatisch in de gust-reductie regeling (zie boven) € 75,-

Veulenregistratie
Wordt er een veulen geboren uit een dekking van een hengst van de St. "Het Hengstenfonds", dan wordt het veulen op een premiekeuring voorzien van een paardenpaspoort en chip, hiervan zijn de kosten € 45,- en voor rekening van de eigenaar. Om aan huis te laten inschrijven is men verplicht de reiskosten te betalen.

De gelden die binnenkomen bij St. Het Hengstenfonds worden gebruikt voor:
• Dierenartskosten
• Stallingskosten
• Onvoorziene kosten
• Aankoop hengsten
• Spermaonderzoek
• Deelname hengstenkeuring
• Vergaderen en jaarlijkse hengstenhouders bijeenkomst

Mocht u interesse hebben in de volgende hengst(en)
De hengsten Reitze, Cikaro verblijven in Tsjechie.
Voor de hengsten Zoran & Sven te bevragen bij St. Het Hengstenfonds tel: 06-21595821
De fjordenhengsten gestationeerd in 2020 te:
Topas: M. Verhoeven Steenervlasweg 19 Mantinge 0593-552779
Flurry & Zortin: Hengstenhouderij "Den Brand" M. Pijnenburg Oude Bossebaan 6, Udenhout
013-5111679
Havik & Gjovik: H. Roozeboom Knuvendijk 11 8151 PM Lemerlerveld 0572-331525
Gio: A. Verhagen Hoogezand tel:06-21878222
Hengstenhouderij J. Kemkers Zuiderdrift 2, Roden 050-5016548 www.staltenankers.nl
Karant: Fjordhest-Gard Krimweg 125 te Hoenderloo 055-3781391 email:
Stendis Bue: Fam. Kikkert den Burg Texel
Kunar: D. Wit Wohlber 2 Pommerloch Luxemburg 00352-2695151
Reinar & Bren: bij Staatsbosbeheer SBB in Zeeland
Timor & Manus: Hengstenhouderij B. v.d. Berg Veneweg 141 7946 LK Wanneperveen Bezoekadres: Veneweg 174 0522-281216 / 06-22406654 www.bvandenberg.nl
Jelte: Stal Haas Friesestraatweg 6 Grijpskerk 0031-622175709
Kamillas Tord: Hengstenhouderij Hestegaarden Peeleindseweg 6 5741 SL Beek en Donk
0492-462396 06-53853982 / 06-53783697