Fjordsport

Fjordsport is een onderdeel van  "Vereniging Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek".


Doelen van de vereniging zijn:
• Het bevorderen van de fokkerij van het Fjordenpaard met behoud van de rasstandaard.
• Het gebruik in Nederland van het Fjordenpaard zonder het oogmerk winst te behalen.
• Het (laten) uitoefenen en het stimuleren van paardensport met Fjordenpaarden.
• Het verrichten van al wat hier mee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De vereniging wil de hiervoor genoemde doelen onder meer te bereiken door het organiseren van Fjordenevenementen. Daarbij valt te denken aan het deelnemen aan keuringen, het afleggen van proeven als onderdeel van het Algemeen Bruikbaarheid Onderzoek Paarden (ABOP) en het afleggen van de zogenaamde vaardigheidsproeven die vallen onder de verschillende hippische disciplines zoals dressuur, springen, mennen, eventing.

 

Fjordsport heeft zich vanaf de oprichting (2003)als doel gesteld om de bruikbaarheid van het Fjordenpaard in de breedste zin te bevorderen. Er is afgestapt van het algemeen idee dat Fjordenpaarden niet bruikbaar zijn bij de hippische onderdelen zoals hiervoor genoemd.
De stap die gemaakt is, heeft nogal wat teweeg gebracht bij de eigenaren van Fjordenpaarden:
Zo moest er worden afgestapt van het uitsluitend deelnemen aan de jaarlijkse keuring of het afleggen van de ABOP-proeven. Het Fjordenpaard heeft duidelijk meer in zijn mars alleen dat.
Het rij-technisch gebruik van het Fjordenpaard heeft een positieve invloed op de kwaliteitsverbetering van het paard. En dat kan een hogere predicaat opleveren.
Het is even wennen geweest voor de eigenaar dat zijn/haar Fjordenpaard samen met de ruiter dressuurlessen, springlessen en bijvoorbeeld menslessen volgt om zo samen te werken aan die kwaliteitsverbetering van paard en ruiter. Dat alleen regelmatige en goed gegeven instructie een positief effect hebben, zal duidelijk zijn. De tijd is voorbij dat men onvoorbereid deel neemt aan een Fjordenevenement.
Het is hard werken om beoogde doel te bereiken: verbeteren van het rij-technisch niveau van paard en ruiter en zo een kwalitatief beter Fjordenpaard “af te leveren”.

 

De Fjordsportcommissie heeft de afgelopen periode een groot aantal activiteiten uitgewerkt. Behalve de gebruikelijke disciplines dressuur, springen en mennen valt te denken aan: Best Gereden Fjordenpaard, Caprilli proeven, Behendigheid, Leading Rein (allereerste kennismaking met het paard), Lange Afstandrijden en Recreatieritten.
Kortom een breed scala van activiteiten dat wordt aangeboden variërend van wedstrijdgericht rijden tot recreatieve bezigheden met en op het Fjordenpaard. Dat bij het organiseren van Fjordenevenementen het sociale aspect een belangrijke rol speelt zal duidelijk zijn: samen organiseren, het uitwisselen van gedachten en ideeën en samen overleggen zijn belangrijke sfeerbepalende elementen. Het zijn de verbindende elementen die belangrijk zijn en op deze manier een breed draagvlak leveren voor de vereniging.
Met andere woorden: voor elk wat wils en dat met als uitgangspunt dat het welzijn en gezondheid van paard en mens voorop staan.

Veel plezier en succes bij de verschillende Fjordsportactiviteiten namens de Fjordsportcommissie.
  
Contact Fjordsport
Voor algemene en administratieve vragen:
E-mailadres: