Export/Import paard

Wanneer een paard wordt verkocht naar het buitenland en de buitenlandse eigenaar wil het betreffende paard in het buitenlandse fjordenpaarden stamboek inschrijven, is alleen een gezondheidsverklaring niet voldoende. De meeste fjordenstamboeken, eisen een verklaring m.b.t. bijvoorbeeld de afstammings- en dekgegevens van het paard voordat zij de inschrijving kunnen accepteren. Dit is een afspraak die tussen de betreffende fjordenpaarden stamboeken gemaakt is. De gegevens moeten worden uitgewisseld tussen de stamboeken onderling.

Wanneer een fjordenpaard dat staat ingeschreven in het veulenboek, stamboek, of hoofdstamboek wordt verkocht naar het buitenland doet de Nederlandse eigenaar er dus verstandig aan het paard te laten inspecteren door een inspecteur van het Fjordenpaarden stamboek.

De eigenaar kan hiervoor zelf een afspraak maken met de inspecteur.

De inspecteur controleert de identiteit en het paardenpaspoort van het paard en tekent indien nodig de schets met aftekeningen in het paspoort.

Daarnaast wordt er door middel van een stempel een uitschrijving gedaan uit het Nederlandse stamboek, zodat het paard in het buitenland kan worden ingeschreven. Daarnaast wordt het exportformulier ingevuld met vermelding van buitenlandse eigenaar en de contactgegevens van het buitenlandse stamboek, waar de nieuwe eigenaar het dier wil laten inschrijven.

Op het stamboekkantoor wordt het paard op naam van de nieuwe buitenlandse eigenaar overgeschreven. Dan wordt dus in de Nederlandse databank dit paard van uw naam gehaald.

Tevens zorgt het stamboekkantoor voor het verzenden van exportdetails. De exportdetails bevatten onder ander afstamming gegevens en eventueel verrichtingsonderzoek, een eventueel dekbewijs dat dan gelijk door de desbetreffende stamboek wordt doorgezonden naar de nieuwe eigenaar met alle gegevens van de dekhengst, zoals de afstamming. Dit omdat er na geboorte van een veulen dan direct een compleet paardenpaspoort kan worden uitgegeven door het buitenlandse stamboek.

Voor veulens jonger dan 6 maanden, die nog niet zijn voorzien van een chip en paspoort worden uitsluitend van exportdetails verstrekt wanneer de exportcontrole plaatsvindt als het veulen nog aan de voet van de moeder loopt.

De inspecteur controleert de opgegeven afstamming van het veulen door middel van het uitlezen en vergelijken van transpondernummer van de moeder. Evtueel kan er al een DNA test a € 46,- worden uitgevoerd. De exportcontrole door de inspecteur van het fjordenstamboek bedraagt: € 20,- excl. reiskosten.

Overschrijven op naam van de buitenlandse eigenaar € 75,- per paard.

Voor het importeren van een paard vanuit het buitenland naar Nederland gelden dezelfde regels. Het paard dient eerst in het eigen land te worden uitgeschreven zodat het in Nederland kan worden in geschreven. Vervolgens moet er worden gewerkt door de hierboven gestelde werkwijze.

Eis: export/import certificaat van hengsten die uit andere landen komen, moeten in het bezit zijn van:

  • Een paardenpaspoort met een exportstempel van het desbetreffende stamboek en op naam staan van de eigenaar.

  • Kopie exterieur keuringsresultaat van de hengst uitgegeven door het desbetreffende stamboek max. geldigheid van 2-jaar.

  • Export DNA certificaat van een gecertificeerd laboratorium

  • FHI Veterinair rapport

  • Certificaat van de verrichtingsproeven met een positief resultaat.

 

Eis: export/import certificaat van merries en ruinen welke uit een andere landen komen moeten in het bezit zijn van

  • Een paardenpaspoort, met een exportstempel van het betreffende stamboek en op naam staan van de eigenaar.
  • Export DNA-certifikaat van een gecertificeerd laboratorium.