Aan het werk: maak Fjordsport sterk

Algemeen

De vraag uit “ het veld ” om naast de verrichtingsproeven ook andere sportieve activiteiten te organiseren is de aanleiding geweest tot het oprichten van Fjordsport. Naast het afleggen van vaardigheidsproeven, bleek er belangstelling te bestaan voor wedstrijden in de verschillende disciplines: dressuur, springen en mennen. De commissie Fjordsport is hiermee aan de slag gegaan en heeft naast het opstellen van dressuurproeven ook springparcoursen ontworpen en menproeven gemaakt. Verder is er een document gemaakt waarin de theoretische kennis is opgenomen die belangrijk is bij het theorie-examen. Op deze manier is een basispakket samengesteld voor de eigenaren en ruiters om deel te nemen aan Fjordsportactiviteiten.

Fjordsportactiviteiten bieden de eigenaren extra mogelijkheden om hun fjordenpaard in te zetten voor het afleggen van Fjordsportproeven. Het paard hoeft niet alleen naar de keuring of deel te nemen aan de verrichtingsproeven. Er zijn meer sportief/recreatieve activiteiten die zowel de conditie van paard als ruiter verbeteren. Dit kan uiteindelijk resulteren in een hoger niveau van het paard. En dat wil toch iedere eigenaar: je fjordenpaard hoog laten scoren! De beste willen zijn! En wat is er leuker voor de ruiter om te wedijveren met anderen of de vorderingen met eerdere resultaten te vergelijken! Daarnaast speelt ook het sociale aspect een rol: kennis maken met collega-ruiters/amazones en onderling informatie uitwisselen.

Doelstelling Fjordsport
Fjordsport is enkele jaren geleden officieel van start gegaan. De doelstelling van Fjordsport is het bevorderen van fjordenpaarden in het algemeen gebruik door middel van het afleggen van proeven. Naast het afleggen van vaardigheidsproeven kent het Stamboek ook de Fjordsportwedstrijden in de disciplines dressuur, springen, mennen en lange afstandrijden en bestgereden fjordenpaard (zie ook de reglementen vaardigheidsproeven en wedstrijden). Naast het afleggen van vaardigheidsproeven en wedstrijdproeven, speelt ook het sociale contact een rol. Samen iets organiseren betekent ook samen werken aan een sterker Stamboek. Verder wordt vanuit Fjordsport deelname aan Fjordsportactiviteiten gepromoot.
Bij de besturen van de Gewesten ligt de taak om Fjordsportactiviteiten te ontwikkelen en hiervoor jaarlijks een “programma” op te stellen. Dat betekent naast het (laten) organiseren van zogenaamde diplomadagen ook aandacht besteden aan het houden van wedstrijden in de verschillende disciplines.
Alle begin is moeilijk. Dat geldt ook voor Fjordsport. Veel eigenaren kijken nog een beetje vreemd aan tegen de voorgestelde activiteiten. Maar zeg nu zelf, het is toch jammer om je paard in de wei te laten lopen, als het ter verbetering van zijn conditie deel kan nemen aan het afleggen van proeven. En denk aan het plezier dat je veel meisjes (en soms ook jongens) doet om hen in de gelegenheid te stellen je paard te (be)rijden. En tot slot heb je als eigenaar ook meer plezier en profijt van je paard en deze activiteiten. Dus: aan het werk en maak Fjordsport sterk.
Veel plezier en succes bij de verschillende Fjordsportactiviteiten.
Jos Biemans

Voorzitter Commissie Fjordsport