Fjordsport.

Fjordsport is een onderdeel van de Vereniging Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek.
Het doel van de Vereniging is:
• Het bevorderen van de fokkerij van het Fjordenpaard
• Het gebruik in Nederland van het Fjordenpaard zonder het oogmerk winst te behalen.
• Het (laten) uitoefenen en het stimuleren van paardensport met Fjordenpaarden.
• Het verrichten van al wat hier mee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Vereniging tracht het hiervoor genoemde doel onder meer te bereiken door het organiseren van Fjordenevenementen. Daarbij valt te denken aan het deelnemen aan keuringen, het afleggen van proeven als onderdeel van het Algemeen Bruikbaarheid Onderzoek Paarden (ABOP), het afleggen van de zogenaamde vaardigheidsproeven die vallen onder de verschillende hippische disciplines zoals dressuur, springen, mennen, eventing, e.d.
Fjordsport heeft zich vanaf zijn oprichting (2003)als doel gesteld om de bruikbaarheid van het Fjordenpaard in de breedste zin te bevorderen. Er is afgestapt van het algemeen idee dat Fjordenpaarden niet bruikbaar zijn bij de hippische onderdelen zoals hiervoor genoemd.
De stap die gemaakt is, heeft nogal wat teweeg gebracht bij de eigenaren van Fjordenpaarden:
Afgestapt moest worden van het uitsluitend deelnemen aan de jaarlijkse keuring of het afleggen van de ABOP-proeven. Het Fjordenpaard heeft meer in zijn mars dam alleen dat.
Langzamerhand wordt binnen de Vereniging geaccepteerd dat het rij technisch gebruik van het Fjordenpaard een positieve invloed heeft op de kwaliteitsverbetering van het paard. En dat kan een hogere predicaat opleveren.
Het is even wennen voor de eigenaar dat zijn Fjordenpaard samen met zijn ruiter/amazone dressuurlessen, springlessen, menslessen e.d. volgen om zo samen re werken aan die kwaliteitsverbetering van paard en ruiter/amazone. Dat alleen regelmatige en goed gegeven instructie een positief effect hebben, zal duidelijk zijn. De tijd is voorbij dat men onvoorbereid deel neemt aan een fjordenevenement.
Het is hard werken om het beoogde doel te bereiken: verbeteren van het rij technisch niveau van paard en ruiter en zo een kwalitatief beter Fjorden paard “af te leveren”.

Fjordsport heeft de afgelopen periode een groot aantal hippische activiteiten uitgewerkt en gereglementeerd. Behalve de gebruikelijke disciplines dressuur, springen en mennen valt te denken aan: Best Gereden Fjordenpaard, Caprilli proeven, Behendigheid, Leading Rein (allereerste kennismaking met het paard), Lange Afstand Rijden, Recreatieritten.
Een breed scala van activiteiten wordt aangeboden variërend van wedstrijdgericht rijden tot recreatieve bezigheden met en op het Fjordenpaard. Dat bij het organiseren van fjordenevenementen het sociale aspect een belangrijke speelt zal duidelijk zijn: samen organiseren, het uitwisselen van gedachten en ideeën, samen overleggen, e.d. zijn belangrijke sfeerbepalende elementen. Het zijn de verbindende elementen die belangrijk zijn en op deze manier een breed draagvlak leveren voor een sterke Vereniging.
Met andere woorden: voor elk wat wils en dat met als uitgangspunt dat het welzijn en gezondheid van paard en mens voorop staan.

Veel plezier en succes bij de verschillende Fjordsportactiviteiten.
Jos Biemans

Voorzitter Commissie Fjordsport