FSAD Oost
Bestuursleden:
Merel Vleeming voorzitter
Jolanda Sciarone penningmeester
Monique Versteegh secretaris
Bestuursleden van gewest oost zijn voortaan te bereiken via de mail:


 
De samenstelling van het bestuur per 15 februari 2018.
Secretaris Monique Versteegh herkiesbaar 2019
bestuurslid Jolanda Sciarone herkierbaar 2021
bestuurslid Merel Vleeming herkiesbaar 2022
 

Locatie: Fjordhest-gard, Krimweg 125 Hoenderloo
Op manege Fjordhest-Gard te Hoenderloo zal ook deze winterperiode voor gewest Oost weer
een competitie zijn. Het is mogelijk om mee te doen aan een wedstrijd, maar je kan ook meedoen
aan alle wedstrijden. De wedstrijden zijn allemaal weer verschillend zoals:
• Een dressuurproef met daarnaast theorie
• Een dressuurproef met daarnaast behendigheid
• Een dressuurproef met daarnaast verlichte zit/ springen
• Een dressuurproef verkleed op muziek, waarbij je zelf de gehele uitvoering verzorgt.
Na gelang het aantal deelnemers bepalen we of er tijdens een wedstrijd een of twee proeven
kunnen worden gereden. De kosten per proef zijn € 7,- welke je op de dag zelf moet betalen. Er
kan in de volgende klasse worden gereden: A, B, B2, L, L2 en evt. M & Z
Naar gelang het aantal deelnemers wordt er misschien in handicap gereden.
Je kunt je opgeven bij Fjordhest-Gard, Krimweg 125 7351 TL Hoenderloo
Bij afmelden na de sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld ten allen tijde verschuldigd. De inschrijving
sluit een week voor de wedstrijd. email:
De te rijden proeven zijn te downloaden van de stamboeksite (www.fjordstudbook.com)
 

Oproepje!!

Mochten er nog ideeën zijn voor een leuke clinic/demonstratie/workshop/excursie met of zonder paard. Geef het aan ons door!! Mocht je zelf iets willen organiseren voor fjordenpaarden/mensen van het fjordenpaard en hulp willen hebben geef het dan ook door! Wij staan open om meer dingen te organiseren. Je kunt mailen naar