Het kwartaalblad “Het Fjordenpaard”

De vereniging Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek geeft 4x per jaar een verenigingsorgaan uit genaamd “het fjordenpaard”. Dit tijdschrift verschijnt in een oplage van gemiddeld 1100 stuks en wordt verspreid onder de leden van het stamboek en mede stamboekverenigingen. De verspreiding vindt plaats in Nederland en diverse andere Europese landen. Ook in Amerika en Canada hebben wij fanatieke fjordenpaarden leden. Het tijdschrift is sinds 2009 een fullcolour uitgave. Het blad is op A5 formaat en heeft per nummer tussen de 60 en 120 bladzijden.

De inhoud
Het verenigingsorgaan staat geheel in het teken van het Fjordenpaard en bevat een grote diversiteit aan artikelen en informatie. Regelmatig worden er foktechnische zaken uitgelegd en bevat het informatie zoals keurings-, verrichtings- en fjordsportverslagen. Daarnaast komen veterinaire zaken, welzijns aspecten en overheidsplannen welke betrekking hebben op paarden aan de orde.
Natuurlijk wordt er ook de mogelijkheid geboden aan de leden om actief mee te werken aan het tijdschrift door het insturen van verslagen en foto’s die als dit mogelijk is gepubliceerd worden. Zo is het een kleurrijk orgaan dat aandacht geeft aan vele facetten binnen de paardenwereld en waar voor een elk wat wils in staat.

Officiële mededelingen, bijv. wijzigingen in regelgeving & procedures, nieuws van besturen en zaken waarvan leden op de hoogte moeten zijn. Nieuws vanuit de gewesten, met activiteiten en/of nieuws van de gewesten en fok- en sportverenigingen.
Activiteitenkalender met premiekeuringen, fjordsport dagen.
Uitslagen premiekeuringen, fjordsportdagen en ABOP proeven
De redactie
De redactie bestaat uit het kantoorpersoneel van de vereniging. Hieraan kunt u kopij digitaal aanleveren.
Voor ideeën voor de invulling van het kwartaalblad, opmerkingen of andere zaken kunt u terecht op het stamboekkantoor: of telefonische via 055-3781344

Inleveren van kopij voor “het fjordenpaard”; liefst aangeleverd via de mail, uitgewerkt in een worddocument.

Bijgeleverde foto’s apart versturen per mail, de foto’s aanleveren als jpg-bestand met min. resolute van 300 dpi.

Sluitingsdatum voor het inzenden van advertenties en kopij:
• 1ste nummer voorjaar: voor 1 februari
• 2de nummer zomer: voor 1 mei
• 3de nummer najaar: voor 1 augustus
• 4de nummer winter: voor 1 november

De samenstellers zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden, die evt. in de uitgave voorkomen. Artikelen en foto’s welke nog niet geplaatst zijn worden naar het volgende kwartaalblad meegenomen.

Adverteren in het kwartaalblad
Advertentie mogelijkheden en tarieven:
• Volledige achterpagina € 350,- per keer 4 x adverteren, 3 x betalen € 1050,-
• Volledige binnenpagina omslag € 250,- per keer 4 x adverteren, 3 x betalen € 750,-
• Volledige pagina binnenblad € 100,- per keer 4 x adverteren, 3 x betalen € 300,-
• ½ pagina binnenblad € 50,- per keer 4 x adverteren, 3 x betalen € 150,-

De facturen kunnen naar wens worden betaald in 3x of éénmalig.
Onder de rubriek “halstertjes” kunnen alleen kleine advertenties worden geplaatst.
Deze advertentie zal zowel op Internet als in het kwartaalblad worden geplaatst € 15,- per paard bij vooruitbetaling.