Inschrijven veulens / paarden
• Geboorte
Is uw veulen geboren, of is uw merrie gust gebleven, meldt dit dan zo spoedig mogelijk aan het stamboekkantoor door het insturen van het originele geboortebericht. Niet faxen of mailen. Dit graag binnen 14 dagen na de geboorte. Zo kan alles tijdig worden verwerkt.
Nakomelingen waarvan de vader en de moeder zijn geregistreerd in het veulenhulpboek kunnen in het veulenhulpboek of het hulpboek worden geregistreerd.
Paarden waarbij tot en met de 3de generatie sprake is van inteelt, zullen niet worden opgenomen.

Alle paardachtigen binnen de Europese Unie zijn te identificeren aan hun paspoort en in de meeste gevallen middels een transponder die in de hals van het dier is ingebracht. De gegevens van het paard worden vastgelegd in de database van de paspoortuitgevende instantie, in dit geval het bestand van Het Ned. Fjordenpaarden Stamboek.
Een paspoort is noodzakelijk voor de identificatie van een paard, pony of ezel. Bovendien geeft het inzicht in de medische behandelingen die het dier heeft ondergaan; dit is ter bescherming van de volksgezondheid. En minstens zo belangrijk: als eigenaar geeft u erin aan of het dier wel of niet bestemd is voor de slacht.
De regels voor het paardenpaspoort stammen uit juli 2009. Deze regels zijn gebaseerd op de Europese Verordening. Deze kunt u vinden op de website: www.rvo.nl
U kunt kiezen tussen een het registreren met afstamming of zonder afstamming (I&R). Wat dit precies inhoudt wordt hieronder verder uitgelegd.

Hoe krijg ik een paard/pony geregistreerd met afstamming?
De meest gangbare vorm van registratie in het ‘Veulenboek’ oftewel geregistreerd met afstammingsgegevens. De gegevens van de vader en moeder worden hierbij in het paspoort vermeld. De paard/pony’s die op deze manier geregistreerd staan kunnen worden gebruikt in de fokkerij.
Als een bij Het Ned. Fjordenpaarden Stamboek-geregistreerde merrie gedekt is door een bij het Ned. Fjordenp. Stamboek -geregistreerde dekhengst, heeft u van de hengstenhouder een dekbewijs ontvangen. Dan ontvangt u later een geboortebericht. Dit originele geboortebericht dient u in te vullen en (in het geheel) binnen 14 dagen na geboorte van het veulen op te sturen naar het stamboekkantoor. Wanneer u onverhoopt dit geboortebericht kwijt zou zijn, kunt u bij het stamboekkantoor een duplicaat aanvragen kosten € 20,-.
In het najaar ontvangt u van het stamboekkantoor een factuur van de dekking. De kosten van het registreren van een veulen zijn inclusief chippen en veulencontrole door de regionale paspoortconsulent, het officiële paspoort en de inschrijving in het Veulenboek van Het Ned. Fjorden paarden Stamboek.

Let wel: voor het registreren van veulens met de afstamming van de ouders erbij dient u lid te zijn van Het Ned. Fjordenpaarden Stamboek.
De namen van de veulens dienen jaarlijks met een vaste letter te beginnen. Hieronder kunt u de beginletters van de komende jaren vinden:
2021: S

Veulens van Nederlandse moeders en buitenlandse hengsten:
Deze veulens kunt u bij ons inschrijven door het dekbewijs c.q. geboortebericht volledig ingevuld op te sturen. Afhankelijk van de gegevens van de hengst kan het veulen in verschillende boeken worden ingeschreven. Als de dekhengst aan de eis voldoet (zie onder) en deze gegevens in ons bezit zijn dan kan het veulen in het veulenboek of veulenimportboek worden ingeschreven. Afdracht Verenging € 35, excl. BTW
Mocht dit niet het geval zijn dan worden het veulenhulpboek veulens.
Als u het veulen importeert dan wordt het veulen een veulen importboekpaard.
Op latere leeftijd kunnen deze paarden voor de stamboekkeuring in aanmerking komen mits een DNA certificaat van deze paarden kan worden overlegd.
Mocht u in Nederland aan activiteiten van de vereniging mee willen doen dan wordt de inschrijven van het Nederlandse stamboek in het huidige paspoort van het paard verwerkt.
• Wanneer het paard minimaal 5 generaties in zijn paspoort vermeld heeft staan, wordt dit door ons overgenomen.
• Het hangt wel af van de afstamming in welk boek deze komt te staan. (importboek)
• De inteelt regel geldt voor alle paarden die binnen het Nederlandse Stamboek willen deelnemen.
• In verband met de erkenning van een stamboek verzoeken wij u rekening te houden met ons inteelt reglement.
• Het DNA onderzoek moet zijn uitgevoerd, of moet nog worden uitgevoerd.

Eis paard:
• Een paardenpaspoort van het desbetreffende stamboek.
(Import) DNA certificaat van een gecertificeerd laboratorium van min. 3 generaties
• Exterieur keuringsresultaat van de hengst met positief resultaat uitgegeven door het desbetreffende stamboek
• Stamboekkeuring met positief resultaat
• Certificaat van de Nederlandse verrichtingsproeven met een positief resultaat. (of gelijkwaardig aan de Nederlandse proeven)
• Inteelt vrij t/m de 3e generatie
• FHI Veterinair rapport
• Exterieur beoordeling van onze vereniging
Eis: vaderdieren (van de dekhengsten), moeten in het bezit zijn van:
• Een paardenpaspoort van het desbetreffende stamboek
• Exterieur keuringsresultaat van de hengst uitgegeven door het desbetreffende stamboek
• (Import) DNA certificaat van een gecertificeerd laboratorium van min. 3 generaties
• FHI Veterinair rapport
• Inteelt vrij t/m de 3e generatie
• Certificaat van de verrichtingsproeven met een positief resultaat. (Gelijkwaardig aan de Nederlandse Standaard).
• Evt. Positief resultaat van het afstammelingen onderzoek
Eis: moederdier (van de dekhengsten) moeten in het bezit zijn van:
• Een paardenpaspoort van het desbetreffende stamboek.
• (Import) DNA certificaat van een gecertificeerd laboratorium van min. 2 generaties

Houdt u er rekening mee dat het DNA onderzoek niet in alle landen een vaste regel is. Het komt regelmatig voor dat de ouders niet zijn onderzocht. Het is dan aan u de taak om na te gaan of er een DNA test is gedaan. Zo niet dan moet u haar verzamelen om dit alsnog te laten doen. Het onderzoek kan dan in Nederland gedaan worden. Het Nederlandse stamboek werkt alleen met het van Haeringen lab. in Wageningen.
Resultaten van onderzoek in andere landen worden eventueel naar het van Haeringen lab. gestuurd.

Eis: gegevens van dekhengst die eventueel de vader is van uw veulen en uit een ander land afkomstig:
• Een paardenpaspoort van het desbetreffende stamboek
• Exterieur keuringsresultaat van de hengst uitgegeven door het desbetreffende stamboek
• (Import) DNA certificaat van een gecertificeerd laboratorium van min. 3 generaties
• FHI Veterinair rapport
• Inteelt vrij t/m de 3e generatie
• Certificaat van de verrichtingsproeven met een positief resultaat. (Gelijkwaardig aan de Ned. Standaard).
• Evt. Positief resultaat van het afstammelingen onderzoek

Inschrijving in Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek voor merries/ruinen en hengsten:
• Mocht u in Nederland aan activiteiten van de vereniging mee willen doen dan moet het paard een Nederlands paspoort hebben, dit wordt opgemaakt uit en met de gegevens van het buitenlandse stamboekpaspoort.
• Wanneer van het paard min. 5 generaties in zijn paspoort vermeld staan, wordt dit door ons overgenomen. Het hangt wel van de afstamming af in welk boek deze komt te staan. (importboek)
• De inteelt regel geldt voor alle paarden welke binnen het Nederlandse stamboek willen deelnemen.
• In verband met de erkenning van een stamboek verzoeken wij u rekening te houden met ons inteelt reglement.
• De DNA onderzoek moet zijn uitgevoerd of moet nog worden uitgevoerd. Houdt u er rekening mee dat niet in alle landen dit een vast regel is. Vaak zijn ouders niet gedaan. Het is dan aan u de taak om na te gaan of er een DNA test is gedaan en eventueel haar te verzamelen om dit alsnog te laten doen; dit kan dan in Nederland. Het Nederlandse stamboek werkt alleen met het van Haeringen lab. in Wageningen. Resultaten in andere landen worden dan eventueel naar dit lab gestuurd.

Importeren van een paard vanuit het buitenland naar Nederland
Hiervoor gelden dezelfde regels. Het paard dient eerst in het eigen land te worden uitgeschreven zodat het in Nederland kan worden ingeschreven. Vervolgens moet er worden gewerkt volgens de hierboven beschreven werkwijze.