Agenda

Vorige maand Vorige dag Volgende dag Volgende maand
Per jaar Per maand Per week Vandaag Zoeken Ga naar maand
gewest west
Zaterdag 03 Februari 2018, 15:30 - 17:00
Hits : 407

Hierbij nodigt het bestuur van afdeling West de leden uit voor de algemene leden vergadering.
Te houden op 3 febr. 2018 bij De Killesteynruiters, Nieuwe Rijksweg 8, Lexmond. Aanvang 15.30 uur.
Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vergadering 2017, staan op de site van NFS
3. Ingekomen stukken
4. Bestuursverkiezing: Henny Verspeek en Esther Vleugel zijn aftredend en stellen zich niet herkiesbaar.
Het bestuur draagt Nico Luijben voor als kandidaat bestuurslid en penningmeester.
Leden kunnen een tegenkandidaten stellen, welke door tenminste 5 leden wordt voorgedragen.
Tegenkandidaten dienen zich 5 dagen voor de vergadering schriftelijke te melden bij de secretaris
van de afdeling.
5. A. Mededelingen van het hoofdbestuur
B. Statutenwijzigingen bespreken
6. Financiële verslag. (ligt ter inzage)
7. Jaarverslag van de afdeling 2017
8. Premiekeuring en Fjordsport 2018
9. Rondvraag
10. Sluiting