Agenda

Vorige maand Vorige dag Volgende dag Volgende maand
Per jaar Per maand Per week Vandaag Zoeken Ga naar maand
Gewest Oost
Donderdag 15 Februari 2018, 19:30
Hits : 502

Nieuws van afdeling Oost

Beste leden,
Het bestuur van afdeling Oost van het Fjordenpaarden Stamboek nodigt jullie uit voor onze ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op donderdag 15 februari om 19.30 bij manege de Roskam in Kapel Avezaath. Bijgevoegd vinden jullie een aangepast agenda.
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen vorige vergadering
4. Jaarverslag
5. Financieel verslag
6. Verslag Kascommisie
7. Benoeming nieuw lid kascommissie
8. Bestuursverkiezing
Conform het rooster van aftreden ontstaan de volgende mutaties Arjan van Noord aftredend en herkiesbaar
Het besuur stelt voor om Arjan van Noord te herbenoemen.
9. Nieuwe structuur en statuten, Uitleg door Fop de Pater
10. Kalender afdeling Oost
11. Uitreiking beste ABOP proef
12. Rondvraag
13. Sluiting
aansluitend zal een samen zijn met een hapje en een drankje

Wij zien jullie graag allemaal 15 februari bij manage de Roskam .
Het adres is: Zoelensestraat 43, 4013 CP Kapel Avezaath