Lidmaatschap en veel gestelde vragen
 
Hoe word ik lid van het Nederlandse Fjordenpaardenstamboek?
Aanmelden als lid kan schriftelijk – Nederlandse Fjordenpaardenstamboek. Postbus 21 – 7350 AA Hoenderloo - of per e-mail:  .
In het schrijven dien je de volgende gegevens te vermelden: voorletter(s), naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.
Om deel te nemen aan premiekeuringen, wedstrijden, verrichtingsproeven e.d. moet je lid zijn van het stamboek. Zo ook, als je een dekking wilt laten registreren, of een veulen aan wilt melden.
Lid worden kan natuurlijk ook als je geen Fjordenpaard hebt.
Leden ontvangen vier keer per jaar het kwartaalblad en hebben op de website toegang tot een besloten gedeelte waar meer (verenigings)informatie te vinden is.
Lidmaatschap loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.

De contributie bedraagt in 2022
voor automatische betalingen               € 75-
voor niet automatische betalingen        € 90,-
Eenmalig entreegeld                            € 12,-
 
Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (eventueel aangetekend) te gebeuren. De afmelding dient voor 1 december van het kalenderjaar op het stamboekkantoor binnen te zijn. Als de afmelding is ontvangen ontvang je een bevestiging van opzegging.
Van de Fjordenpaarden die in je bezit zijn bij afmelding dien je het paspoort in te zenden. Op het stamboekkantoor wordt in het paspoort een notitie gemaakt van het feit dat je geen lid meer bent van het stamboek. Vervolgens wordt het paspoort weer geretourneerd.
 
Kan ik ‘Het Fjordenpaard’ – de kwartaal uitgave van het stamboek - ook ontvangen als ik geen lid ben?
Ja, dat is mogelijk ‘Het Fjordenpaard’ , daar staat echter wel een vergoeding van €7,50 tegenover.
 
Ik heb een fjordenpaard gekocht, hoe kan ik het dier op naam laten zetten?
Je dient het originele paspoort van het paard (liefst aangetekend) op te sturen aan het stamboekkantoor. Daarbij moet duidelijk in het begeleidend schrijven vermeldt worden: voorletter(s), naam, adres, postcode, woonplaats en het telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent.
Daarnaast een kopie van de koopovereenkomst of rekening meesturen.
(Voorbeeld van een koopovereenkomst kunt worden opgevraagd bij het stamboekkantoor)
Het overschrijven kost voor leden € 15,00 per paard.
Het overschrijven kost voor niet leden betalen € 120,- per paard.
Aangetekend retour zenden van het paspoort € 11,55 in Nederland
Aangetekend retour zenden van het paspoort naar het buitenland € 15,05 .
Let op! Je bent dan nog niet automatisch lid van het stamboek. Will je lid worden dan moet je dat vermelden in het eerder genoemde schrijven of via het inschrijfformulier. Dit is te vinden in de linker kolom onder "Inschrijfformulieren".
 
Waarom is dat op naam laten zetten van het paard zo belangrijk?
De verkoper van een paard, dat op zijn naam blijft staan, wordt in de nabije toekomst hiervoor verantwoordelijk gehouden. Ook voor de verkoper is het dus van groot belang dat het paard op naam komt te staan van de nieuwe eigenaar.
Daarnaast is het voor het stamboek belangrijk dat wij weten waar de paarden verblijven.
Het stamboek moet elke maand de wijzigingen doorgeven aan de Centrale Databank voor paarden.
 
Hoe doe ik dat met de plicht om een paspoort bij het paard te hebben als het paspoort op het stamboekkantoor ligt en ik wil mijn paard vervoeren?
Je kunt een vrijwaringsbewijs c.q. tijdelijk document ontvangen. Dit kan worden aangevraagd bij het stamboekkantoor.
 
Waar kan ik een goed Fjordenpaard kopen?
Paardenhandel behoort niet tot het takenpakket van het stamboek. Er zijn veel paardenhandelaren, hengsten- en merriehouders, met wie je contact op kunt nemen.
Of kijk in de lijst onder ‘’Verkoop’’ hier op de site.
 
Is er een lijst met fokkers van Fjordenpaarden?
Het stamboek hanteert naar buiten toe geen lijst met fokkers. Als vereniging en behartiger van het algemeen belang kan het stamboek geen onderscheid maken tussen haar leden.
 
Kan ik op de website achtergrondinformatie vinden over een bepaald Fjordenpaard?
Ja, op deze site onder ‘’Paspoort’’ vind je - Chip/levensnummer – daar kan je alle Fjordenpaarden vinden die in de loop van 60 jaar in het Stamboek zijn ingeschreven. Ze zijn te vinden door het chip- of levensnummer in te vullen.
Ook staan hier alle certificaten bij, die het paard heeft behaald.
Als je daarna het levensnummer van de vader, moeder of grootouders invult dan zie je de afstamming, voor zover ze in de database staan vermeld.
 
Waar kan ik een Fjordenpaard laten keuren voor aankoop?
Een paard veterinair laten keuren kan je laten doen bij een dierenarts, of aanmelden voor een keuring bij een paardenverzekering.
Informatie over paardenverzekeringen via internet te raadplegen.
 
Hoe kan ik mijn merrie – ruin – hengst voor een keuring opgeven?
Middels het formulier dat je vindt onder ‘’Inschrijfformulieren’’ in de linker kolom op de site.