Overlijden van uw paard(achtige)

Een paspoort is een uniek document wat bij het paard hoort die in het paspoort staat beschreven. Wanneer het paard overlijdt dient U binnen een maand het paspoort geretourneerd te worden aan het "Het Ned. Fjordenpaarden Stamboek" of aan een andere paspoortuitgevende instantie die het betreffende paspoort heeft uitgegeven. In de administratie wordt verwerkt dat het betreffende paardachtige is overleden en ook dat het paspoort niet meer in omloop is. Wij verzoeken iedereen nadrukkelijk om paspoorten van overleden paarachtige die u nog thuis heeft liggen in te leveren bij het stamboekkantoor. Wanneer u als herinnering aan uw paard het paspoort graag wilt houden dan is hiervoor mogelijkheid, maar moet dit paspoort eerst ongeldig worden verklaard waarna het aan u teruggezonden kan worden. Vermeld deze wens als u het paspoort inlevert! Graag een voldoende gefrankeerde envelop toevoegen.

Regelmatig ontvangt het stamboekkantoor vervalste paspoorten. Wij vragen daarom nadrukkelijk de medewerking van alle paardenhouders om de handel in (vervalste) paspoorten zoveel mogelijk tegen te kunnen gaan en het "Het Ned. Fjordenpaarden Stamboek" een betrouwbare organisatie blijft voor het uitgeven van paspoorten