Promotieteam.

Bestaat uit:
• Voorzitter.
• Leden voor het showteam.
• Leden die zich willen/kunnen inzetten bij demonstraties, rassen defile’s e.d.
• Vrijwilligers voor bemanning stands of andere taken op externe evenementen.
Taken:
• Het onder de aandacht brengen van het fjordenpaard bij (potentiele) paardenhouders.
o Showteam
o Demonstraties
o Deelname rassendefilés en rassenstrijd
o Stands inrichten en bemannen
Flyers verschillende bedrijven, denk aan huifkarritten, maneges, hengstenhouders, fokkers enz.
Producten van mensen binnen het stamboek aanbieden, mits gewenst.
Aanbieden van overige fjordenitems.
Promofilm uitzenden op scherm.
Aankleding met posters/vlaggen  Enz.
Flyeren

• Het uitstralen van het imago van het fjordenpaard en de vereniging.
• Op de hoogte zijn en blijven van bruikbare combinaties, representatief aan wat het Nederlandse Fjordenpaardenstamboek wil uitdragen.
• Het geven van informatie aan externe geïnteresseerden.
• Het faciliteren van initiatieven van leden m.b.t. promotie voor het fjordenpaard.
• Het leveren van artikelen en teksten naar externe ontvangers, denk aan kranten, tijdschriften enz. in samenwerking met de redactiecommissie.
• Uitnodigen van de pers voor interne evenementen.
• Het opzetten van een extern netwerk waar promotiemogelijkheden liggen.
o Horse Event
o Paard en koets
o Kleinere evenementen
o Enz.
• Het opstellen van plannen en budgetten.

Competenties:
Creatief.
Commercieel gevoel en resultaatgerichtheid.
Stressbestendigheid.
Gevoel voor taal.
Voldoende kennis en vaardigheid van het fjordenpaard om representatief te zijn.

Gedrag code leden promotie commissie
1. Het lid houd toezicht op de naleving van de reglementaire bepalingen en is verantwoordelijk voor afspraken welke binnen de commissie promotie worden besproken
2. Het lid is verantwoordelijk voor de juiste invulling van de evenementen, zoals gezamenlijk is opgesteld
3. De leden dienen zich ten alle tijde positief kritisch op te stellen jegens deelnemers/leden/ asp leden en fjordenliefhebbers. Het commentaar gaat via een eensluidend antwoord.
4. De (voorzitter van de) lid dient in het geval van een beslissing dit af te stemmen met alle leden van de promotie commissie en de vertegenwoordiger van het HB.
5. De commissie Promotie is verantwoordelijk voor alle beslissingen welke binnen deze commissie worden besproken, tenzij het reglement anders bepaalt of deze tot de bevoegdheden van de vertegenwoordiger behoren.
6. De overige taken en bevoegdheden van de leden zijn, daar waar van toepassing, opgenomen in de desbetreffende reglementen.
7. Vragen welke binnen de commissie worden besproken blijven binnen de commissie, u brengt de informatie niet zelf naar buiten.

Wat speelt er………. Of wat is belangrijk voor de een lid van de promotie commissie
• U gaat als lid correct gekleed en evt. afgestemd op het evenement
• U bent gemotiveerd en goed voorbereid te zijn
• een positieve houding
• objectiviteit
• verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor
• alertheid
• concentratie.