Lidmaatschap en veel gestelde vragen
Hoe word ik lid van het Nederlandse Fjordenpaardenstamboek?
Aanmelden als lid kan schriftelijk – Ned.Fj.P.Stb. Krimweg 125 – 7351 TL Hoenderloo - of per e-mail:
In uw schrijven de volgende gegevens vermelden: voorletters, naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.
Om deel te nemen aan premiekeuringen, wedstrijden, verrichtingsproeven e.d. moet u lid zijn van het stamboek. Zo ook, als u een dekking wilt laten registreren, of een veulen aan wilt melden.
Lid worden kan natuurlijk ook als u geen Fjordenpaard heeft.
Leden ontvangen 4 keer per jaar het kwartaalblad en hebben op de website toegang tot een besloten gedeelte.
Lidmaatschap loopt per kalenderjaar van 1 januari – 31 december.
De contributie bedraagt in 2021
voor automatische betalingen               € 75-
voor niet automatische betalingen        € 90,-
Eenmalig entreegeld                            € 12,-
Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (eventueel aangetekend) te gebeuren. Uw afmelding dient voor 1 december van het kalenderjaar op het secretariaat binnen te zijn.Daarna ontvangt u een bevestiging van uw opzegging.
Van de Fjordenpaarden die in uw bezit zijn bij afmelding dient u het paspoort in te zenden. Op het stamboekkantoor wordt in het paspoort een notitie gemaakt van het feit dat u geen lid meer bent van het stamboek. Vervolgens wordt het paspoort weer aan u toegestuurd.
Kan ik ‘Het Fjordenpaard’ – de kwartaal uitgave van het stamboek - ook ontvangen als ik geen lid ben?
Nee, dat is niet mogelijk ‘Het Fjordenpaard’ is een verenigingsorgaan dat alleen aan leden toegestuurd wordt.
Ik heb een fjordenpaard gekocht, hoe kan ik het dier op naam laten zetten?
U dient het originele paspoort van het paard (liefst aangetekend) op te sturen aan het secretariaat. Duidelijk in het begeleidend schrijven vermelden: uw voorletters, naam, adres, postcode, woonplaats en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.
Daarnaast een kopie van de koopovereenkomst of rekening meesturen.
(Voorbeeld van een koopovereenkomst kunt u opvragen op het secretariaat)
Het overschrijven kost voor leden € 32,50 per paard.
Het overschrijven kost voor niet leden betalen € 120,- per paard.
Aangetekend retour zenden van het paspoort € 8,80 in Nederland
Aangetekend retour zenden van het paspoort naar het buitenland € 12,30 .
Let op! U bent dan nog niet automatisch lid van het stamboek. Wilt u lid worden dan moet u dat vermelden in uw schrijven of via het inschrijfformulier dit vinden op de linker kolom onder inschrijfformulieren.
Waarom is dat op naam laten zetten van het paard zo belangrijk?
De verkoper van een paard, dat op zijn naam blijft staan, wordt in de nabije toekomst hiervoor verantwoordelijk voor gehouden. Ook voor de verkoper is het dus van groot belang dat het paard op naam komt te staan van de nieuwe eigenaar.
Daarnaast is het voor het stamboek belangrijk dat wij weten waar de paarden verblijven.
Het stamboek moet elke maand de wijzigingen doorgeven aan de Centrale Databank voor paarden.
Hoe doe ik dat met de plicht om een paspoort bij het paard te hebben als het paspoort op het secretariaat ligt en ik wil mijn paard vervoeren?
U kunt een vrijwaringsbewijs c.q. tijdelijk document ontvangen. Dit kunt u aanvragen op het secretariaat.
Waar kan ik een goed Fjordenpaard kopen?
Paardenhandel behoort niet tot het takenpakket van het stamboek. Er zijn veel paardenhandelaren, hengsten- en merriehouders, met wie u kontakt op kunt nemen.
Of kijkt u in de lijst onder ‘’Verkoop’’ hier op de site.
Is er een lijst met fokkers van Fjordenpaarden?
Het stamboek hanteert naar buiten toe geen lijst met fokkers. Als vereniging en behartiger van het algemeen belang kan het stamboek geen onderscheid maken tussen haar leden.
Kan ik op de website achtergrondinformatie vinden over een bepaald Fjordenpaard?
Ja, op deze site onder ‘’Paspoort’’ vindt u - Chip/levensnummer – daar kunt u alle Fjordenpaarden vinden die in de loop van 60 jaar in het Stamboek zijn ingeschreven. U kunt ze vinden door het chipnummer of levensnummer in te vullen.
Ook staan hier alle certificaten bij, die het paard heeft behaald.
Als u daarna het levensnummer van de vader, moeder of grootouders invult dan krijgt u de afstamming, voor zover ze in de database staan vermeld.
Waar kan ik een Fjordenpaard laten keuren voor aankoop?
Een paard veterinair laten keuren kunt u laten doen bij een dierenarts, of aanmelden voor een keuring bij een paardenverzekering.
Informatie over paardenverzekeringen via internet te raadplegen.
Hoe kan ik mijn merrie – ruin – hengst voor een keuring opgeven?
Middels het formulier dat u vindt onder ‘’inschrijfformulieren’’ in de linker kolom op de site.