TARIEVENLIJST  2022  
Alle bedragen zijn inclusief van toepassing zijnde BTW tarieven  
   
Lidmaatschap  
Ledengeld voor automatisch betalers  € 75,- 
Familielidmaatschap  
Ledengeld voor niet automatisch betalers  € 90,- 
Entreegeld eenmalig  € 12,- 
   
Inschrijven van Fjordenpaarden *  
Overschrijvingskosten paard  €         15,00
Overschrijvingskosten paard (niet-lid)                        € 120,- 
Stamboekkaart opmaken   €         25,00
Opname veulenboek / veulenimportboek/ importboek hoofdsectie  €         90,00
Opname veulen,  overschrijding inteeltpercentage, geen dekbewijs beschikbaar, of nakomeling van een niet goedgekeurde hengst   € 90,- 
Opname veulenboek / veulenimportboek, importboek aanvullende sectie  € 90,- 
Opname stamboek hoofdsectie en aanvullende sectie  Gratis 
Zoötechnisch document deel 2   €         10,00
Inschrijven van Nederlandse goedgekeurde hengsten  Gratis 
Inschrijven van buitenlandse Fjordenpaarden in het stamboek  €         45,00
Inschrijving in het Hoofdstamboek voor hengsten (eenmalig)    Gratis 
Chipregistratie   Gratis 
Duplicaat dekbewijs  Gratis 
Duplicaat paardenpaspoort (excl. Kosten controle chip en schets)  €       150,00
Duplicaat paardenpaspoort (excl. Kosten controle chip en schets) ( voor niet leden )   €       150,00
   
Registreren voor RVO *  
Paspoort RVO (paspoort en chip) en eventueel overschrijven RVO paspoort  €         90,00
Paspoort RVO (alleen paspoort, reeds gechipt door dierenarts)  €         75,00
Inschrijven buitenlandse paarden databank RVO bij opname (veulen)   €         50,00
Inschrijven buitenlandse paarden databank RVO overig.   €         50,00
   
Overige financiële zaken *  
DNA-onderzoek  €         57,50
Afdracht per gedekte merrie  Gratis 
Afdracht per gedekte merrie, niet op naam staande merrie c.q. geen lid           Gratis 
Afdracht registratie buitenlands dekbewijs    Gratis 
Na-aangiften premiekeuringen per paard   Gratis 
Thuiskeuring premiekeuring 1ste paard  €       150,00
Thuiskeuring premiekeuring en elk volgend paard van dezelfde eigenaar    €         75,00
Thuischippen incl. paspoort. Excl kosten chipper en kilometervergoeding.  €       130,00
Vastleggen stalnaam (eenmalig)   € 50,- 
   
Sport, educatie en predicaten *  
ABOP proef   €         20,00
Fjordsport vaardigheidsdiploma   €         15,00
Fjordsport vaardigheidsdiploma niet Fjord   €         15,00
Certificaat Model en Ster voor merries en ruinen   Gratis 
Certificaat Keur, Prestatie, Preferent voor merries, ruinen en hengsten  Gratis 
Certificaat Ster voor hengsten  Gratis 
Certificaat Keur en preferent voor hengsten   Gratis 
Sport predicaat Fjordsport / KNHS  Gratis 
Certificaat Elite voor merries en hengsten   Gratis 
Aangetekend verzenden van stukken in Nederland  €         11,55
Aangetekend verzenden van stukken naar het buitenland  €         15,05
* Voor niet-leden gelden afwijkende tarieven, vaak dubbele bedrag  
   
Keuringskosten hengsten  
Keuringskosten hengsten  Gratis 
Veterinaire keuringskosten  3-jaar en oudere hengsten            €         75,00
    
** alle handelingen zijn exclusief porti kosten