Sport predicaten Fjordsport en KNHS
A. Algemeen.
Binnen de commissie Fjordsport worden er verschillende zaken aangepakt, zo ook nieuwe predicaten voor onze fjordenpaarden. Dit is omdat leden steeds actiever worden in de sport met hun fjordenpaarden. Daar wil het Stamboek een waarde aan toe kennen. Dit is door middel van het uitgeven van predicaten.
U kunt als lid van het Stamboek predicaten aanvragen die uw fjordenpaarden behalen door middel van het rijden aan fjordsportproeven bij het Stamboek of bij deelname aan wedstrijden onder de reglementen van de KNHS.
De aanvraag voor de predicaten lopen hetzelfde. U dient de aanvraagformulieren in te vullen en de daarbij behorende protocollen te meesturen. Er wordt door het Stamboek een controle uitgevoerd en daarna wordt het paard voorzien van een nieuw predicaat. Dit wordt in onze databank aan het paard gekoppeld en zal dan ook altijd aan het paard gekoppeld blijven. Door middel van deze predicaten worden onze paarden meer waard en kunnen we laten zien dat fjordenpaarden zeker geschikt zijn voor de sport.
B. Aanvraag predicaat.
Door het invullen en opsturen van het aanvraagformulier dat verkrijgbaar is via het Stamboek, inclusief de door het Stamboek of de KNHS afgegeven verklaring omtrent de geleverde prestaties. De aanvrager dient hiervoor zelf zorg te dragen. Erkende organisaties zijn: Fjordsport en KNHS).
Kosten: € 25,- per predicaat.
Extra: Tekst met foto inleveren voor het plaatsen van een artikel over desbetreffende fjordenpaard.
Nadat de gegevens zijn verwerkt zullen ook de certificaten aan het paard in de databank worden toegevoegd. Uitreiking van certificaat tijdens premiekeuring of fjordsportdag
C. Fjordsportpredicaten.
Uiteraard geldt: Prestatie predicaat en Elite predicaat Fjordsport kan alleen aangevraagd worden voor merries, ruinen en hengsten die geregistreerd staan bij het Stamboek.
 C-1: Predicaat Fjordsport Prestatie
 Zie onder formulieren voor aanvraag sportpredicaten
 
INSTROMING PREDIKATEN VAN PAARDEN WELKE VIA ONS STAMBOEK EEN RVO/EZ MINISTERIE PASPOORT HEBBEN VERKREGEN
Instroming van hengsten, ruinen en merries alleen als ze geregistreerd zijn bij het Fjorden Stamboek en kunnen op deze manier in aanmerking komen voor de sportpredicaten.