Op dit deel van de website tref je de: 

 • Agenda's de vergaderingen
 • Notulen van vergaderingen
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten
 • Financiele stukken van het stamboek
 • Overige stukken

 

Agenda en vergaderstukken Algemene Vergadering 8 december 2022 

Zoom link om Algemene Vergadering te volgen (geen optie tot vragen stellen of stemmen !!!!) 

https://us02web.zoom.us/j/87965551819?pwd=bUtmZGsxQldtd21CUEZkOGs0T3dJUT09 

 

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Vergadering 16 maart 2022       Notulen AV 16-03-2022
 4. Evaluatie premiekeuringen en ABOP 2022
 5. Voorstel Trekproef loskoppelen van menproef
 6. Jaarverslag bestuur                                                 Jaarverslag 2022
 7. Financieel jaarverslag 2021
  1. Verslag penningmeester                                  Winst- en verliesrekening 2021
  2. Verslag controlecommissie
  3. Verlenen décharge penningmeester en bestuur
  4. Financiën 2022                                                 Begroting 2022-2023
  5. Begroting 2023
  6. Vaststellen contributie 2023
 8. Bestuursverkiezing secretaris
 9. Jaarplan 2023
 10. Voorstel uitbreiding jurycorps, opiniërend
 11. Knelpunten reglementen en aanbevelingen wijzigingen reglementen; een inventarisatie     Bijlage agendapunt 11
 12. Instellen nieuwe FSAD Overijssel                             Bijlage 12 AV 8-12-2022
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

De Algemene Vergadering wordt gehouden:

Datum:                donderdag 8 december 2022

Plaats:                 De Schakel in Nijkerk

Aanvang:            19:30 uur, zaal open vanaf 19:00uur

 

 
 

 

 

Toegekende stalnamen voor 2022:

v.d. Maandag                                  van T. van der Werf,  Babberich

Stal van het Hoefland                     van P. Verhoef,  Gouda  

van Fjordenstal Frankrijk                van S. Siedsma,  Nijeberkoop

van het Vene                                   van fam. v.d.Berg,  Wanneperveen

Stal Heuvelsgeluk                           van fam. v.d.Heuvel,  Westerbeek

v.h. Houtwijk                                    van J. Pas,  Voorst

v.d. Vossenberg                               van D. van Lissum,  Tilburg

v.d. Sandeehoeve                            van K. Aantjes,  Goudswaard

fan Duerswâld                                  van fam. Louwens, Wijnjewoude

van Den Dollard                               van Stal Den Dollard, Oudemolen

v.d. Bakkershoeve                            van G.A. Bakker, Wijster

v.d. Regulier                                     van A.J. van Noord,  Hellouw

Onder de Linde HS                          Stal Koldenhof

van FjorYou                                      Marissa van Orsel

Summertime                                     Daphne Luyben-Dubelaar

van Fjordenhouderij het Compas     W.J. Ilbrink

van 't Gors                                        Staatsbosbeheer

v.d. Plaete                                         Staatsbosbeheer