In dit hoofdstuk vindt u:

  • de agenda's van de vergaderingen
  • notulen van vergaderingen
  • uitnodigingen van bijeenkomsten
  • financiele stukken van het stamboek
  • overige stukken
  • Agenda AV 7 maart 2020 (zie hiernaast en downloaden)
  • Nieuw Concept Stamboekreglement febr. 2020 (zie hiernaast en downloaden)
  • Nieuw Concept Keuringsreglement febr. 2020 (zie hiernaast en downloaden)
  • Financiele jaarverslag van de vereniging 2019 (zie hierrnaast en downloaden)