In dit hoofdstuk vindt u:

 • de agenda's van de vergaderingen
 • notulen van vergaderingen
 • uitnodigingen van bijeenkomsten
 • financiele stukken van het stamboek
 • overige stukken
 • Agenda AV 7 maart 2020 (zie hiernaast en downloaden)
 • Nieuw Concept Stamboekreglement febr. 2020 (zie hiernaast en downloaden)
 • Nieuw Concept Keuringsreglement febr. 2020 (zie hiernaast en downloaden)
 • Financiele jaarverslag van de vereniging 2019 (zie hierrnaast en downloaden)
 • Stamboekreglement maart 2020 (zie hiernaast en downloaden)
 • Keuringsreglement maart 2020 (zie hiernaast en downloaden)
 • Q & A vragenlijst 2020 (zie hiernaast en downloaden)
 • Stamboekhuishouding stroomschema (zie hiernaast en downloaden)